Skip to main content

Pressinformation från regionstyrelsens sammanträde 14 november

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2011 14:59 CET

Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 14 november 2011 På Region Skånes webbplats www.skane.se/RS111114 finns handlingarna till de ärenden som behandlades vid sammanträdet

 

Nyheter i korthet:

  • Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner och ställer sig bakom avsiktsförklaringen om en ny regionbildning i södra Sverige senast 2019.Under våren 2012 kommer regionstyrelsen att redovisa hur processen och tidplanen för det fortsatta arbetet kommer att se ut. Likaså kommer regionstyrelsen att genomföra en utredning för att bedöma för- och nackdelar med ett samgående för bl.a. demokrati- och styrningsfrågor, sjukvården, kollektivtrafiken och de regionala utvecklingsfrågorna. För Region Skånes del kommer också en konsekvensanalys att göras för alternativet att inte alls gå samman med något annat landsting. (Ärende 6.12)
  • Från och med årsskiftet vill regionstyrelsen att patientavgifterna i Region Skåne ändras. Besök i Primärvåden ska vara gratis för alla upp till 18 år medan avgiften för vuxna höjs till 160 kr på den vårdenhet man tillhör och till 220 kr om man söker vård på en annan vårdenhet. Patientavgiften på akutintag på sjukhus höjs till 350 kr. Första besöket (23-åringar) till gynekologisk cellprovstagning blir avgiftsbefriat. Regionstyrelsens beslut kan träda i kraft om regionfullmäktige vid sitt sammanträde 28-29 nov fastställer regionstyrelsens beslut. (Ärende 5.5)
  • Regionstyrelsen ställer sig bakom en fastighetsutvecklingsplan för sjukhusområdena i Malmö och Lund. Regiondirektören får i uppdrag att påbörja arbetet med att lösa akuta lokalbehov på båda sjukhusområdena samt att inleda planeringen för nybyggnation inom i första hand sjukhusområdet i Malmö. Förslag till åtgärder för att lösa akuta lokalbehov samt plan för om­flyttningar ska redovisas till regionstyrelsens sammanträde i april 2012. Förslag till nybyggnation inom sjukhusområdet i Malmö, inklusive plan för rivning av vissa befintliga byggnader, ska redovisas till regionstyrelsens sammanträde i juni 2012. (Ärende 6.16)

Mer information:

Lina Miller, presschef Region Skåne, 044-309 31 17

I bifogad pdf finns hela dagordningen.

 

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument