Skip to main content

Pressinformation från regionstyrelsens sammanträde 4 september

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2014 15:46 CEST

Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 4 september 2014. På Region Skånes webbplats www.skane.se finns handlingarna till samtliga ärenden.

Nyheter i korthet:

·  Region Skånes upphandling av vindkraft är nu klar. Eolus Vind AB ska bygga sex vindkraftverk som tillsammans ska täcka cirka 40 procent av Region Skånes elbehov de närmaste 20 åren. Vindkraftverken byggs enligt den senaste tekniken och är av fabrikat Vestas V126. Miljötillståndet har beslutats av Miljöprövningsdelegationen. Bygget börjar i november och Region Skåne tar över ägandet i oktober 2015 när allt står klart.

·  Beslut togs om att förlänga förenklingskommissionens uppdrag fram till och med 30 juni 2015. En delårsrapport ska lämnas till regionstyrelsen i december 2014. Förenklingskommissionen arbetar med att se över hur resurserna inom hälso- och sjukvården kan användas på ett mera effektivt och ändamålsenligt sätt.

Dagordning bifogas som pdf.

För ytterligare information kontakta:
Region Skånes presstjänst 044-309 39 77

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument