Skip to main content

Pressinformation från regionstyrelsens sammanträde 7 februari 2013

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2013 15:46 CET

Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde den 7 februari. På Region Skånes webbplats www.skane.se/RS130207 finns handlingarna till de ärenden som behandlades vid sammanträdet

Nyheter i korthet:

Nya villkor för årets Sommarkort

Regionstyrelsen beslutade om nya villkor för Skånetrafikens Sommarkort. Med sommarkortet kan man resa över hela Skåne över två sommarmånader för 575 kronor. Nytt för i år är att man från och med i sommar kan resa en hel familj, upp till fem individer varav max två vuxna (20+), med enbart två Sommarkort. (Ärende 5.2)

Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

Regionstyrelsen beslutade att delfinansiera det nationella kunskapscentret för kollektivtrafik, K2, som ska etableras i Lund. Centret är ett samarbete mellan Region Skåne och åtta andra organisationer, bland annat Stockholms läns landsting och Västra Götalandsregionen. Lunds universitet kommer att tillsammans med Malmö högskola och Statens väg- och trafikforskningsinstitut vara huvudmän för centret. Regionstyrelsen nominerade även utvecklingsdirektören Mikael Stamming som ledamot i K2:s styrelse. (Ärende 6.14)

Region Skåne förlänger medverkan i Klimatsamverkan Skåne

Regionstyrelsen beslutade att förlänga Region Skånes medverkan i Klimatsamverkan Skåne, ett samarbete med Länsstyrelsen i Skåne län och Kommunförbundet Skåne för att arbeta med klimatfrågor. Samtidigt anslog regionstyrelsen fem miljoner kronor för verksamhetsåret 2013. (Ärende 6.16)

Hela dagordningen bifogas som pdf-fil. 

Mer information:

Kommunikatör Thomas Nilsson, 044-309 31 25, thomas.j.nilsson@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument