Skip to main content

Pressinformation från regionstyrelsens sammanträde den 7 november 2013

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2013 14:51 CET

Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 7 november 2013. På Region Skånes webbplats www.skane.se/ finns handlingarna till de ärenden som behandlades vid sammanträdet.

Nyheter i korthet:

* Regionstyrelsen vill att Regionfullmäktige fattar beslut om att höja vissa patientavgifter. Det handlar bland annat om att höja avgiften för besök vid sjukhusens akutmottagningar till 450 kr samt införa en avgift på 50 kr för besök hos t.ex. distriktssköterska eller skötare på vårdcentral. Regionstyrelsen föreslår även att taxorna inom kollektivtrafiken höjs. Bland annat föreslås att priset på en vuxenbiljett höjs med 1-4 kr beroende på reslängd. Periodkorten (Jojo Period 30 dagar) höjs med 35 - 45 kr.

* Andelen specialistsjuksköterskor har minskat både i Sverige och i Region Skåne. En regional modell för utbildningsförmåner infördes i Region Skåne 2012-01-01 med syfte att få bland annat fler sjuksköterskor att gå specialistutbildning. Detta har inte gett önskat resultat.  Regionstyrelsen har därför beslutat att fastställa nya riktlinjer. Dessa omfattar gemensamma utbildningsförmåner för anställda med medellång vårdutbildning med inriktning mot specialistsjuksköterskor.  

* Efter att ärendet om fastighetsförsäljning behandlats som en återremiss så föreslår regionstyrelsen återigen att regionfullmäktige godkänner försäljningen av 27 fastigheter för en köpeskilling om
370 000 000 kronor.  

* Beslut togs om att upphandla tillagning av patientmåltider för sjukhusområdena i Malmö, Lund, Trelleborg, Landskrona och Orup. Avtalet med nuvarande leverantör upphör 31 augusti 2014. Upphandlingsstrategiutskottet får nu i uppdrag att fastställa förfrågningsunderlag inför upphandlingen samt fatta beslut om tilldelning.

Hela dagordningen bifogas som pdf-fil.

 

Mer information:

Presschef Lina Miller, 044-309 31 17 alt Pressjouren 044-309 39 77


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument