Skip to main content

Pressinformation från vårdproduktionsutskottet 15 februari 2013

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2013 16:47 CET

Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottets beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 15 februari 2013. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder och samordnar frågor som gäller styrningen av regionens förvaltningsdrivna hälso- och sjukvård och tandvård och finns under regionstyrelsen.

Nyheter i korthet:

Beslut om den offentliga hälso- och sjukvårdens förvaltningsuppdrag

I årets förvaltningsuppdrag fattas beslut om ett antal strukturella förändringar, bland annat ett ögonsjukhus i Landskrona, omfördelning av operationsverksamheten på Lasarettet i Landskrona, ett ledplastikcentrum i Hässleholm och en centralisering av den maligna urologin. Strukturåtgärderna innebär att en tydligare ansvarsfördelning sker mellan sjukhusen för att uppnå en tillräcklig koncentration av såväl patienter som resurser.

Förvaltningsuppdragen är ett strategiskt dokument som utifrån Region Skånes ansvarsområde anger omfattning, inriktning och ambitionsnivåer för den offentligt finansierade och drivna hälso- och sjuk- respektive tandvård. (Ärende 2)

Ärendelista med beslut bifogas. Samtliga handlingar i ärendet återfinns på www.skane.se -> Demokrati -> Sammanträden -> Vårdproduktionsutskottet 

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument