Skip to main content

Pressinformation från Vårdproduktionsutskottet/- beredningen

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2014 13:45 CEST

Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 17 juni 2014. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder och samordnar frågor som gäller styrningen av regionens förvaltningsdrivna hälso- och sjukvård och tandvård och finns under regionstyrelsen.

Nyheter i korthet:

Metoder för att behandla barn med övervikt och fetma
Fem lokala projekt för att arbeta med barn och ungdomar med fetma ska nu genomföras. Syftet är att identifiera metoder för att förbättra behandlingen av fetma hos de här grupperna och implementera effektiva behandlingsmetoder i hela Region Skåne. Ett utvecklat omhändetagande ska öka samverkan mellan skolhälsovård, barnhälsovård, primärvård, barnkliniker och tandvård samt skapa bättre livskvalitet och minskad sjuklighet i den här gruppen. (Ärende 6)

Följande projekt ska nu genomföras:

* I projektet Tele-SOFT undersöker Skånes universitetssjukvård om användning av ny teknik inom telekommunikation kan förbättra omhändertagandet av barn och ungdom med fetma.
* Inom Hässleholmsmodellen, inom Skånevård Kryh, utvecklas av nya former för information och utbildning i samverkan med kommuner och elevhälsa.
* Genom samverkan mellan barnhälsovård och tandvård främjas hälsosamma levnadsvanor hos barn upp till 5 år. Projektet genomförs inom Skånevård Sund.

Utökad satsning på medicinsk fotvård

Nu får patienter med psoriasis, nedsatt blodcirkulation, förlamning eller annan inflammatorisk ledsjukdom bättre möjligheter till medicinsk fotvård. Syftet är att förebygga svårläkta sår, felställningar och amputation.

Vårdproduktionsutskottet har avsatt totalt 1,3 miljoner för att tillgodose behovet av medicinsk fotvård. Pengarna fördelas till de tre förvaltningarna Skånes Universitetssjukvård, Skånevård Kryh och Skånevård Sund så att patienter kan få tillgång till högspecialiserad medicinsk fotvård i så nära anslutning till sin bostadsort som möjligt. (Ärende 4)

Mer information
För kommentarer kontakta Stefan Lamme (M), ordförande, tfn 0705-28 66 20 eller Ingrid Lennerwald (S), 2:e vice ordförande tfn 070-60 63 404. För mer information kontakta utskottets sekreterare Tommy Nilsson, telefon 044-309 28 70.

 

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument