Skip to main content

Pressinformation från Vårdproduktionsutskottet/-beredningen

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2011 17:25 CET

Nyheter i korthet:

Ökade anslag till sjukhusförvaltningarna i Kristianstad, Helsingborg och Ängelholm för 2011

För att klara sina utökade uppdrag och hålla en fortsatt god tillgänglighet beslutade vårdproduktionsberedningen att föreslå regionstyrelsen att lämna ett utökat uppdrag till Centralsjukhuset Kristianstad på 5,4 mkr; till Helsingborgs Lasarett på 19,2 mkr; och till Ängelholms sjukhus på 9,5 mkr. (Ärende 9)

Folktandvården Skåne öppnar ny klinik i Hyllie

Vårdproduktionsberedningen beslutade att föreslå regionstyrelsen att godkänna en ny tandvårdsklinik i Hyllievång, en stadsdel som förväntas expandera kraftigt. Samtidigt beslutade vårdproduktionsberedningen att föreslå regionstyrelsen att godkänna en samlokalisering av klinikerna på Kroksbäck och Lindeborg eftersom klinikernas upptagningsområden ligger inom det område som kommer att knytas till den nya stadsdelen.

En förändrad klinikstruktur ligger i linje med Folktandvården Skånes strategiska plan. En förutsättning för att utveckla effektiva och flexibla kliniker är att de är tillräckligt stora.(Ärende 6)

En styrgrupp för utvecklingen av den palliativa verksamhetens organisation tillsätts
För att utveckla den palliativa verksamhetens organisation beslutade vårdproduktionsberedningen att tillsätta en styrgrupp bestående av en representant för varje parti inom vårdproduktionsberedningen. (Ärende 13)

 

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument