Skip to main content

Pressinformation från Vårdproduktionsutskottet/ -beredningen

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2012 11:46 CEST

Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 11 oktober 2012. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder och samordnar frågor som gäller styrningen av regionens förvaltningsdrivna hälso- och sjukvård och tandvård och finns under regionstyrelsen.

Nyheter i korthet: 

Primärvården Skåne övertar Läkargårdens lokaler

Vårdproduktionsutskottet beslutade att Vårdcentralen Laxen i Ängelholm öppnar en filial i Läkargårdens tidigare lokaler. Etableringen innebär att Primärvården Skåne får ytterligare en lokalitet i staden och möjlighet att utveckla sin verksamhet. (Ärende 6)

Bolagisering av Folktandvården Skåne utreds

Vårdproduktionsberedningen har gett produktionsdirektörenLars Kristenssonuppdraget att utreda förutsättningarna för en bolagisering av Folktandvården Skåne. Utredningen ska bland annat belysa konsekvenser som rör styrning, ekonomi, upphandling, forskning och utbildning och ska presenteras senast den 4 mars 2013. (Ärende 9)

Mer information

För kommentarer kontakta Michael Sandin (M), ordförande, tfn 070-935 12 47 eller Ingrid Lennerwald (S), 2:e vice ordförande tfn 070-60 63 404. För mer information kontakta utskottets sekreterare Tommy Nilsson, telefon 044-309 28 70.

 

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument