Skip to main content

Pressinformation från Vårdproduktionsutskottet/ -beredningen

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2012 12:19 CET

Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 29 oktober 2012. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder och samordnar frågor som gäller styrningen av regionens förvaltningsdrivna hälso- och sjukvård och tandvård och finns under regionstyrelsen. 

Nyheter i korthet:

Vårdproduktionsberedningen förordar upphandling av kompletterande urologiverksamhet i Kristianstad

I en konsekvensanalys, som idag överlämnas till regionstyrelsen, rekommenderar Vårdproduktionsberedningen att kompletterande urologiverksamhet i nordöstra Skåne återigen ska upphandlas när nuvarande avtal löper ut den 31 juli 2013. Den privata vårdgivaren bedöms svara för cirka en tredjedel av öppenvårdsbesöken. 

En upphandling bedöms ha en positiv inverkan på rådande kösituation eftersom det är svårt att rekrytera urologer till området. Det bidrar också till att ge invånarna ökade valmöjligheter. (Ärende 9)

Mer information:

För kommentarer kontakta Yngve Petersson (Mp), 1:e vice ordförande, tfn 0705-15 80 38 eller Ingrid Lennerwald (S), 2:e vice ordförande tfn 070-60 63 404. För mer information kontakta utskottets sekreterare Tommy Nilsson, telefon 044-309 28 70.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument