Skip to main content

Pressinformation från Vårdproduktionsutskottet/- beredningen

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2014 15:56 CEST

Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 22 maj 2014. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder och samordnar frågor som gäller styrningen av regionens förvaltningsdrivna hälso- och sjukvård och tandvård och finns under regionstyrelsen.

Nyheter i korthet:

Bättre tillgänglighet till dyslexiutredningar
Vårdproduktionsutskottet beslutade på sammanträdet om att skjuta till extrapengar till de egna förvaltningarna för att hantera den rådande kösituationen för utredning av dyslexi och för behandling av barn med tidiga språkstörningar.

Totalt omfattar uppdraget cirka 5 miljoner kronor och extrapengarna fördelas på följande sätt: Skånevård Kryh får 853 900 kronor; Skånevård Sund får 1 708 000 kronor; och Skånes universitetssjukvård får 2 459 200 kronor. (Ärende 8)

Framgångsrikt cancerrehabiliteringsprojekt blir permanent
DISA (Diagnosgrupp i samarbete) är ett cancerrehabiliteringsprojekt i nordost som nu blir permanent.

Projektet inleddes 2012 och är ett samarbete mellan Försäkringskassan och Centralsjukhuset i Kristianstad. Syftet har varit att ge cancerpatienter bättre rehabilitering och stöd, men också höja kompetensen hos de som jobbar med patienterna. Dominerande diagnoser har varit bröstcancer, gynekologisk och hematologisk cancer. Eftersom försöksverksamheten har visat goda resultat ska den nu implementeras i den ordinarie verksamheten. Från den 1 augusti finns en sjuksköterskeresurs på plats för att implementera processen. (Ärende 9)

Mer information
För kommentarer kontakta Stefan Lamme (M), ordförande, tfn 0705-28 66 20 eller Ingrid Lennerwald (S), 2:e vice ordförande tfn 070-60 63 404. För mer information kontakta utskottets sekreterare Tommy Nilsson, telefon 044-309 28 70.

För mer information om de olika ärendena, besök http://www.skane.se/ under rubriken Demokrati/Vårdproduktionsutskottet/ - beredningen/Dagordning


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument