Skip to main content

Pressinformation hälso- och sjukvårdsnämnden

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2012 15:26 CEST

Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 23 april 2012. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen av det samlade behovet av hälso- och sjukvård samt tandvård i Skåne. Bereder övergripande vårdpolitiska frågor till regionstyrelsen och fullmäktige.

Regional handlingsplan för läkemedel och miljö

En regional handlingsplan för läkemedel och miljö har tagits fram för 2012-2013. Huvudfokus är att arbeta för en mer precis receptförskrivning och att överblivna läkemedel inte ska spolas ut eller hanteras som vanligt hushållsavfall utan tas omhand (i huvudsak av Apoteket). Miljöaspekter på läkemedel finns såväl vid tillverkning och receptförskrivning som vid användning och omhändertagande av överblivna läkemedel.  Kunskapen om enskilda läkemedels miljöpåverkan är begränsad, men forskning visar att det finns risk för negativa effekter i miljön.

Ärende 4

Barn- och ungdomstandvården och specialiserad tandreglering blir vårdval

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att regionfullmäktige beslutar att barn- och ungdomstandvården 0-19 år och den specialiserade ortodontin (tandreglering) blir ett vårdval enligt lagen om valfrihetssystem, LOV. Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås få i uppdrag att fastställa ackrediteringsvillkor och regionstyrelsen att ta fram en ersättningsmodell. Vårdvalet föreslås gälla från 1 januari 2013. Vårdval finns sedan 1999 för allmän barn- och ungdoms­tandvård (3-19 år), men det infördes före den nu gällande lagen om valfrihetssystem. Att införa vårdval enigt LOV säkerställer jämlik vård och jämlik hantering av vårdgivare.

Ärende 9

Ny upphandling ska leda till kortare köer inom specialistsjukvården

För att klara vårdgarantin och korta köerna inom urologi, ortopedi, ögonvård, neurologi, hudsjukvård och allmänkirurgi kommer en upphandling att göras inom dessa specialiteter i form av ett ramavtal. Det beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden, som skickar ärendet vidare till regionstyrelsen för beslut. Anledningen är attRegionSkåne under 2011 fick skicka många vårdgaranti­patienter (som väntat mer än 90 dagar) till andra landsting för vård, vilket kostade cirka 40 miljoner kr. Syftet med ett nytt ramavtal är att tillgängligheten i Skåne ska öka för dessa patienter, så att de ska få snabbare vård och slippa långa resor. Finansieringen görs med de medel som idag används för att bekosta vården i andra län för vårdgarantipatienterna.

Ärende 19

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument