Skip to main content

Pressnyhet: styrelsemöte Greater Copenhagen

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2016 12:12 CEST

En väg in för näringslivet i Greater Copenhagen-regionen, mer resurser till rådgivning för Öresundspendlare och en digital varumärkesplattform. Det var några av de beslut som Greater Copenhagen & Skåne Commitee fattade under torsdagens styrelsemöte.

Efter att styrelsen i Greater Copenhagen & Skåne Commitee samlats för styrelsemöte på torsdagen stod det klart att Invest in Skåne får resurser för att implementera projektet ”One Point Entry” i Skåne. Målet med One Point Entry är att effektivisera, utveckla och samarbeta kring besök av internationella delegationer och företag i Greater Copenhagen-regionen.

Inom området arbetsmarknadsintegration och gränshinder togs beslut om att stärka informations- och rådgivningsinsatserna för Öresundspendlare och näringslivet i regionen. Arbetet ska bedrivas av den särskilt tillsatta arbetsgruppen för integration och röjning av gränshinder.

- Danmark utgör en viktig del av vår arbetsmarknad. Det ska vara lätt att pendla och smidigt för näringslivet att etablera sig. Nu avsätter vi resurser för att stärka informations- och rådgivningsinsatser för de som verkar på båda sidor sundet, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande Region Skåne och vice ordförande i Greater Copenhagen & Skåne Commitee.

Internationell marknadsföring

En plattform för internationell marknadsföring av Greater Copenhagen ska etableras, och på denna digitala plattform ska kampanjer kunna utformas för särskilda målgrupper och ändamål. Plattformens uppbyggnad finansieras av The Greater Copenhagen & Skåne Commitee, och varje enskild kampanj finansieras av medverkande parter i kampanjen.

- Att marknadsföra Skåne och Danmark och alla kommuner i området Greater Copenhagen är ett viktigt led i att öka tillväxten. Därför kommer marknadsföring nu även att göras i en mängd olika digitala kanaler, säger Carl Johan Sonesson (M), vice ordförande regionstyrelsen och ledamot i Greater Copenhagen & Skåne Commitee.

Varumärket förankras hos kommuner

Under 2016 ska en process genomföras för att förankra varumärket Greater Copenhagen i Skåne och hos de skånska kommunerna. Arbetet kommer ledas av Business Region Skåne och vid styrelsemötet beslutade man om resurser för detta arbete.

- Det är viktigt att alla kommuner och de tre regionerna i Greater Copenhagen använder och ger synlighet till varumärket. Ju fler av oss som bor här och som berättar om Greater Copenhagen ju större kunskap bygger vi både nationellt och internationellt. Vi måste jobba både med oss själva och de vill vi nå längre bort parallellt, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad och ledamot i Greater Copenhagen & Skåne Commitee.

Handlingar och dagordning för styrelsemötet 26 maj 2016För mer information kontakta

Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande Region Skåne och vice ordförande i Greater Copenhagen & Skåne Commitee

Nås genom Malin Tykesson (S), pressekreterare, tel: 0725-99 76 04

Carl Johan Sonesson (M), vice ordförande regionstyrelsen och ledamot i Greater Copenhagen & Skåne Commitee

Tel: 0705-08 32 33

Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad och ledamot i Greater Copenhagen & Skåne Commitee

Tel: 042-10 50 87

Fakta om The Greater Copenhagen & Skåne Committee

Greater Copenhagen är ett näringslivspolitiskt partnerskap mellan kommuner och regioner i Östdanmark och Sydsverige. Målet är att bryta ner gränserna mellan kommuner, regioner och länderna för att på så sätt skapa ett samarbete som på bästa möjliga sätt ökar tillväxten och skapar fler jobb.

79 kommuner och tre regioner är med i Greater Copenhagen. Steen Christiansen, borgmästare i Albertslund är ordförande, och Henrik Fritzon, regionstyrelsens ordförande Region Skåne och Jens Stenbæk, regionsrådsformand Region Sjælland, är vice ordförande 2016.

De politiska prioriteringarna för Greater Copenhagen är:

  • verka för att skapa en stark internationell infrastruktur.
  • öka attraktionskraften för investerare, turister, företag och talanger.
  • öka integrationen av arbetsmarknaden i regionen och påverka de lagar och gränshinder som bromsar tillväxten.
  • etablera gemensamma strategiska företagsinsatser.
  • främja den gemensamma marknadsföringen av regionen under varumärket Greater Copenhagen.

Läs mer på www.greatercph.dk

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 33 500 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2015). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.