Skip to main content

Prisat arbete ger mer mjölk till för förtidigt födda barn

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2013 08:10 CEST

Varje år föds många sjuka och förtidigt födda barn och för dessa barn är bröstmjölk viktigt. I april fick neonatalavdelningen på Centralsjukhuset Kristianstad ta emot sjukhusets stimulanspris för sitt arbete med att aktivt och framgångsrikt se till att avdelningen har kunnat ge alla barn bröstmjölk som varit i behov av det. – Utan de mödrar som donerar sin mjölk hade det aldrig gått. Vi är oerhört tacksamma för deras insats, säger Ann-Christine Thornström, barnsköterska på neonatalavdelningen.

Bröstmjölken doneras av kvinnor som producerar mer mjölk än det egna barnet behöver. Mjölken fryses ner och förvaras därefter i neonatalavdelningens kök för bankmjölk. Vid behov tinas sedan mjölken upp. – Fördelen med att kunna ge våra barn riktig bröstmjölk framför ersättning är stor. Bland annat finns det antikroppar i mjölken, den är mer lättsmält för barnen och motverkar vissa tarmproblem, förklarar Ann-Christine Thornström.

För ett par år sedan fanns det inte tillräckligt mycket bankmjölk på avdelningen, och kostnaden för att köpa in bankmjölk var hög. Personalen beslutade sig för att göra något åt det. Nya rutiner utarbetades och det satsades mer på att rekrytera donatorer. Sedan ett år tillbaka har avdelningen nu all den bröstmjölk som behövs. – Men det är svårt att veta vilket behovet är. Vi kan aldrig förutse hur många barn som kommer att behöva tillskott av bröstmjölk, och den frysta mjölken vi fått in har ett bäst-före-datum. Därför är vi alltid i behov av donatorer, berättar Britt-Marie Martinsson, barnsköterska på neonatalavdelningen.

Juryns motivering

Neonatalavdelningen är självförsörjande på bankmjölk, d v s bröstmjölk som andra kvinnor donerat. Genom arbete med förbättrade rutiner, information och rekrytering av donatorer kan alla barn på Neonatalavdelningen på CSK få bröstmjölk om de är i behov av det. Därmed minskar risken för allvarliga komplikationer.

Läs mer: www.skane.se/csk/brostmjolk

Kontakt

För mer information vänligen kontakta

Ann-Christine Thornström, barnsköterska neonatalavdelningen, Barn- och ungdomskliniken, Centralsjukhuset Kristianstad, tele 044-309 18 30

Malin Nordengran, enhetschef neonatalavdelningen, Barn- och ungdomskliniken, Centralsjukhuset Kristianstad, tele 044-309 18 04

 

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument