Skip to main content

Rätt statistik synliggör utvecklingen i Öresund

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2005 09:56 CEST

Pressinbjudan från Regional utvecklingsledning. Hur kan man mäta hur arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och pendlingen över Sundet förändrats före och efter Öresundsbron?
Ørestat-projektets arbete kring Öresundsstatistik ger numera svar på många av dessa frågor.

Pendlingen över Öresund har ökat med 20 % per år sedan bron öppnade 2000. Idag vet man t ex att 5600 personer pendlar från Sverige till Danmark i arbetet. Tidigare kunde man med dansk respektive svensk nationell statistik inte se de förvärvsarbetande som arbetar på ena sidan Sundet, och bor på den andra – denna växande grupp var osynlig i statistiken. Detta är ett exempel där Ørestat-projektet bidragit till att ge en klarare bild av utvecklingen i Öresund.

Konferensen fokuserar på hur Öresundsstatistiken används och kan användas, för att beskriva utvecklingen på en mängd områden i regionen. Vid konferensen presenteras vilken information som finns fritt att använda idag, för alla de som har behov av fakta och statistik om Öresundsregionen.

Tid och plats:
Den 13 oktober 2005, kl 09.30-16.00 på S:t Gertruds konferenscenter i Malmö, Östergatan 7b.

Exempel på intressanta programpunkter för media:
09.45--10.30 Öresundsregionens arbetsmarknad – utvecklingen före och efter bron?
Lön, storstadsjobb och generationsväxling gör Köpenhamn intressant för svenska arbetssökande.
Thomas Behrens, Länsarbetsnämnden Skåne

10.30--11.00 Boendet och bostadsmarknaden
Bostadsbristen i Köpenhamn och skillnader i pris och standard lockar många danskar till Skåne.
Hans Skifter Andersen, Statens Byggeforskningsinstitut, och Peter Krygell, Københavns Kommune

13.00--13.50 Flyttning och pendling över Öresund – Människor med en vardag på tvärs Öresund
Om hushållens syn på drivkrafter och barriärer i en Öresundsvardag. Anders Axelsson, Öresundskommittén, och Britt Andresen, Øresundsbron

Då Ørestat-projektet avslutas vid årsskiftet, kommer förslag till fortsättning för att bibehålla och säkra en god Öresundsstatistik att diskuteras vid en panelsamtal kl 14.50-15.50. Hela programmet finns på www.orestat.scb.se.

Media hälsas välkomna! Slå gärna en signal och meddela er ankomst.

Ytterligare information
Åke Boalt, funktionsansvarig GIS och statistik, Region Skåne,
044–13 32 53, 070-553 32 53
Elisabet Lundholm, informatör, Region Skåne, 044-13 32 11,
070-676 32 11.

Fakta om Ørestat
Konferensen arrangeras inom ramen för Ørestat-projektet, som stöds av EU:s Regionala fond INTERREG III Oresund, tillsammans med övriga finansiärer: Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne, Länsarbetsnämnden Skåne, Malmö Stad, Københavns Kommune, Hovedstadens Udviklingsråd, AF-Storkøbenhavn och Øresundsbron.

Ørestat-projektet arbetar för att med dansk och svensk statistik göra regionen till ett eget statistikområde och för att beskriva regionens läge och utveckling. Projektet pågår till den 15 december 2005. Statistiken finns tillgänglig på www.orestat.scb.se eller www.dst.dk/extranet/oresund1.dk. SCB och Danmarks Statistik samverkar med projektet och svarar för driften av Øresundsdatabanken.


Till webbplatsen för Regional utveckling http://www.skane.se/default.aspx?id=2020