Skip to main content

Region Skåne avbryter kostupphandling

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2011 10:32 CET

Upphandlingsstrategiutskottet i Region Skåne avbryter upphandlingen av  kostförsörjning till Skånes universitetssjukhus med anledning av allvarliga brister i förfrågningsunderlaget.

I maj fattade regionstyrelsen fattade beslut om att upphandla kostförsörjning till Skånes universitetssjukhus, SUS. Upphandlingsstrategiutskottet fastställde förfrågningsunderlaget i början av juni. Men vid utvärderingen av de inkomna anbuden har flera allvarliga brister upptäckts i förfrågningsunderlaget.

- Vi har funnit så pass allvarliga brister i underlaget att vi väljer att avbryta upphandlingen och korrigera bristerna. Upphandlingsdirektören har fått ett nytt uppdrag om att ta fram ett nytt beslutsunderlag, säger Liliana Lindström (M) som är ordförande i upphandlingsstrategiutskottet och tillägger:

- Kosten har stor betydelse för tillfrisknande och vi ska se till att maten som serveras ska vara näringsrik, god och se aptitlig ut.

Den nu avbrutna upphandlingen omfattade patientmat till SUS inklusive Psykiatrin inom SUS Malmö samt BUP.

 

Mer information:
Liliana Lindström (M), ordf upphandlingsstrategiutskottet, 0768-87 05 29

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument