Skip to main content

Region Skåne bjuder in skåningarna till en e-panel

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2012 10:05 CEST

Region Skåne kommer att bjuda in ett representativt urval skånska invånare till en e-panel, den så kallade Skånepanelen. Det berättade regionrådet Birgitta Södertun (KD) på den nationella konferensen om medborgardialog ”Dialog på riktigt” i Malmö idag.

-  En e-panel är en viktig satsning för Region Skåne, eftersom den kommer möjliggöra för oss att mer löpande och regelbundet få in medborgarnas synpunkter på våra ansvarsområden, berättar Birgitta Södertun, regionråd med särskilt ansvar för medborgardialog.

Skånepanelen kommer att komplettera de befintliga metoderna för medborgardialog som Region Skåne använder sig av idag, vilka främst utgår från det personliga mötet.

-         Många medborgare vittnar om att de inte har tid att delta i möten, säger Birgitta Södertun. Arbete, familjeliv och fritid fyller vardagspusslet. Andra känner sig inte bekväma med att delta i möten eller har av olika skäl svårt att lämna hemmet. En av grundtankarna med Skånepanelen är att det ska vara lätt att delta. Det ska gå att delta på vilken tid man vill och var man vill. Deltagarna behöver endast en e-postadress för att kunna medverka.

Skånepanelen har utformats av Region Skånes beredningar för medborgardialog i deras arbete med att utveckla nya dialogmetoder.

- En representativ e-panel blir ett nytt kraftfullt verktyg i Region Skånes urval av dialogmetoder, berättar Rickard Wendel (M), sammankallande i den grupp som arbetar med metodutveckling. Vår panel ska vara representativ för Skånes befolkning och kommer därför att visa vad skåningarna tycker om Region Skåne och hur servicen upplevs. Det kommer att ge viktiga underlag inför beslut i de politiska nämnderna och styrelserna.

Fakta e-panel
En e-panel är en grupp människor som ett par gånger om året svarar på frågor från Region Skåne via en enkät på en hemsida. Under hösten kommer ett slumpvist urval skåningar få en inbjudan att representera Skåne – ett mini-Skåne. Uppemot 4 000 medborgare förväntas delta i Skånepanelen.

För mer information kontakta
Birgitta Södertun(KD), ledamot i regionstyrelsen och regionråd med särskilt ansvar för medborgardialog på 044-309 33 53 eller
Rickard Wendel (M), ordförande i beredningen för medborgardialog i sydvästra Skåne och sammankallande i arbetsgruppen för metodutveckling på 044-309 30 64

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.