Skip to main content

Region Skåne blir ägare till vindkraftverk

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2014 15:08 CEST

Region Skånes upphandling av landbaserade vindkraftverk är nu klar. Det mest fördelaktiga anbudet lämnades av projektören Eolus Vind AB. Priset uppgår till 252 miljoner kronor och ägandet kommer att minska Region Skånes energikostnader.

Sex nyckelfärdiga vindkraftverk ska nu uppföras i Hultsfreds kommun, vilket ska täcka cirka 40 procent av regionens elbehov de närmaste 20 åren. Region Skånes framtida prognos är ett totalt elbehov på 140 000 MWh/år, varav vindkraftverken kommer att producera cirka 54 000 MWh/år. Vindkraftverken byggs enligt den senaste tekniken och är av fabrikat Vestas V126. Miljötillståndet har beslutats av Miljöprövningsdelegationen.

– Även vid en försiktig ekonomisk kalkyl kommer detta att bli en bra affär för Region Skåne och skåningarna och kommer att frigöra resurser till sjukvården. Det ger dessutom en långsiktighet i regionens elförsörjning och vi visar vägen som offentlig aktör för hållbara energileveranser. Dessutom är det ett steg i rätt riktning för att uppnå de nationella miljömålen, säger Monika Ekström, regionråd (MP).

Projektören påbörjar arbete i november 2014 och Region Skåne övertar ägandet i oktober 2015 när allt står klart.

Genom upphandlingen tar Region Skåne ansvar för riksdagens beslut om en nationell energipolitik där offentliga verksamheter uppmanas att ta större ansvar för utbyggnad av vindkraftverk. Samtidigt tillför Region Skåne mer förnybar energi till det lokala och regionala elnätet.

Kontakt:
Louise Strand
, inköpsdirektör, tfn: 040-675 35 07, mail: Louise.Strand@skane.se

Monika Ekström, regionråd (MP), tfn: 044-309 31 21, 0768-87 12 60

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.