Skip to main content

Region Skåne ensam ägare av Teknopol

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2012 17:26 CET

Region Skåne blir ensam ägare av Teknopol AB, som erbjuder gratis affärsrådgivning till innovativa skånska uppstartsbolag. Regionfullmäktige beslutade på tisdagen att förvärva de aktier som ägts av de tidigare medägarna, Innovationsbron AB och Almi Skåne. Region Skåne vill genom förvärvet stärka sin roll i arbetet med att utveckla det skånska innovationssystemet.

– Det känns positivt att vi nu får full frihet att hantera ett så viktigt verktyg i innovationsarbetet. Det ger oss bättre möjligheter att bli den mest innovativa regionen i Europa 2020, säger regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult (M).

Gratis rådgivning
Teknopol AB erbjuder professionell, branschspecifik affärsrådgivning till nya affärsidéer med stor tillväxtpotential. Målsättningen är att skapa tillväxt genom att påskynda och underlätta innovationen, resan från affärsidé till framgång på internationell marknad. Rådgivningen är gratis och under sekretess, och rådgivarna har breda nätverk och egen erfarenhet av att driva uppstartsbolag främst inom life science, miljöteknik, it/mobil, digitala medier.

Teknopol hyr även ut personal för att stärka upp och affärsutveckla andra organisationer, inkubatorer och kluster inom regionen. Företaget utvecklar och testar också nya arbetsmetoder för stabil kommersialisering och tillväxt i vissa branscher och faser, exempel på såna utvecklingsprojekt är den nationella verksamheten Cleantech Inn Sweden och Mobile Heights Business Center. Teknopol AB startades 1997 på Ideon Science Park i Lund och har idag kvar huvudkontoret på Ideon men finns även i Malmö och Kristianstad. Teknopols VD heter Anders Dellson.

Ny styrelse
De aktieposter som Region Skåne nu förvärvar är 49 procent från Innovationsbron och 10 procent från Almi Skåne. Region Skåne äger sedan tidigare 41 procent av aktierna.

I samband med att Region Skåne blir ensam ägare av Teknopol valdes också en ny styrelse av regionfullmäktige. Nya ledamöter är ordförande Bo Åhnebrink, Christina Skanze och Sam Aston. Susanna Bill och Mikael Stamming sitter kvar från den tidigare styrelsen.

Mer information om Teknopol finns på webbplatsen teknopol.se

För mer information, kontakta Petronella Warg, kommunikationschef på Teknopol, petronella.warg@teknopol.se eller telefon 046-286 87 47.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.