Skip to main content

Region Skåne firar 20 år

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2019 13:39 CEST

I samband med regionfullmäktiges sammanträde den 17-18 juni firar länssammanslagningen 20 år. Det var i november 1998 som det första regionfullmäktige ägde rum i Kristianstad. Mötet markerade Region Skånes första stapplande steg som en ny politisk nivå i Skåne.

Region Skåne övertog uppgifterna från Malmöhus läns landsting, Kristianstads läns landsting och Malmö stads sjukvårds-huvudmannaskap. Dessutom övertog den nya regionen på försök det regionala utvecklingsansvaret från Länsstyrelsen. Efter tolv år avslutades försöket och Region Skånes ansvar för Skånes utveckling blev permanent från den 1 januari 2011.

– Det har varit en spännande resa. Det är ingen lätt sak att lägga samman tre stora organisationer,  Malmöhus läns landsting, Kristianstad läns landsting och Malmö stads sjukvård, och samtidigt tillföra de nya verksamhetsområden vi övertog från staten. Region Skåne var tillsammans med Region Västra Götaland den första etablerade regionen med direktval till fullmäktige och vi blev modell för många andra landsting i Sverige. Det är extra glädjande att vi firar vårt tjugoårsjubileum samma år som direktvalda regioner efter många och långa utredningar äntligen införts i hela landet, säger regionfullmäktiges ordförande Annika Annerby Jansson (M).

Tjugoårsdagen uppmärksammas bland annat genom en högtidsföreläsning som avslutar regionfullmäktiges första dag. Föreläsningen kommer att ges av historikern, författaren och ”På spåret”-vinnaren Gunnar Wetterberg med temat ”Skåne – Nordens brännpunkt”. Föreläsningen beräknas börja cirka 16.30 och kommer att sändas via webb-tv i samband med regionfullmäktigemötet. Dessutom finns de under de två dagarna regionfullmäktige pågår en liten utställning i Rådhus Skåne i Kristianstad om Region Skånes 20 första år.

– Jag har varit med som förtroendevald under Region Skånes hela 20-åriga resa, säger regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson (M). Det har skett mycket positivt inom vården, men vi har mer att göra. Vi måste förbättra tillgängligheten hela tiden, inte minst med ny teknik. Infrastrukturen har också utvecklats stadigt, men även här finns mer att göra bland annat måste fler fasta förbindelser byggas de kommande åren.

Mer information: Annika Annerby Jansson som nås genom Camilla Andersson 044-309 30 18

En vanlig dag i Skåne *föds 43 barn *besöker 10 062 skåningar en läkare *besöker 15 096 skåningar en annan vårdgivare än läkare *blir 477 skåningar inskrivna i slutenvården *flyttar 120 personer till och 82 från Skåne *blir vi 48 fler skåningar *är 189 nationaliteter representerade bland skåningarna *görs 455 000 dagliga resor med Skånetrafikens bussar och tåg.