Skip to main content

Region Skåne förhandlar fortfarande med Vårdförbundet

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2013 13:02 CET

Med anledning av att Region Skåne är mitt uppe i förhandling med Vårdförbundet kring ett nytt arbetstidsavtal för fyra intensivvårdsavdelningar vid Skånes universitetssjukhus lämnas inga externa kommentarer.

-  Först efter att slutförhandlingen med Vårdförbundet är avslutad, imorgon eftermiddag, kommer vi att kommentera ärendet, säger Lars Kristensson, produktionsdirektör i Region Skåne.

Bakgrund

Bakgrunden till att arbetstidsavtalen nu omförhandlas är att Region Skåne under 2012 sagt upp ett antal arbetstidsavtal för att likvärdiga villkor ska gälla vid likartade tjänstgöringsförutsättningar inom Region Skåne. Det innebär också en effektivare hantering och minskade administrativa kostnader för regionen.


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.