Skip to main content

Region Skåne har landets bästa tillgång till rehabilitering

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2014 14:43 CEST

Region Skåne är det landsting som har bäst tillgång till behandlingar som omfattas av rehabiliteringsgarantin. Det ger en ersättning från staten på 237 miljoner kronor. Det står klart när siffrorna för 2013 nu redovisas.

 – Vi har satsat på att göra behandlingarna tillgängliga för alla som har behov av vård för lättare psykiska besvär eller för smärtproblematik. Det gör att fler snabbt kan få rätt behandling, säger Anja Nyberg, projektledare för rehabiliteringsgarantin i Region Skåne.

Överträffar nationella mål

Ersättningen bygger på hur många behandlingar de olika landstingen har genomfört. Under 2013 fick nästan 14 000 skånska patienter behandling inom rehabiliteringsgarantin. Av dessa var nära 10 000 kvinnor. Det betyder att Region Skåne överträffar de nationella behandlingsmålen med 90 procent. För det får Region Skåne 237 miljoner kronor av den miljard som regeringen har satt av, mest av alla landsting.

De 237 miljonerna, som fördelas av Sveriges kommuner och landsting, går till ersättning till behandlarna och till utveckling inom området. I april 2014 infördes ett nytt vårdval i psykoterapi, som också erbjuder behandlingar för mer komplexa psykiska besvär.

– Det är glädjande att våra insatser i Skåne fallit så väl ut och att fler kommer tillbaka i arbete allt fortare. Satsningen på ett valfrihetssystem inom psykoterapi kommer leda förbättringar för patienten, säger Gilbert Tribo (FP), regionråd och ordförande i närsjukvårdsberedningen.

Antalet behandlingar ökar

En patient som efter bedömning på sin vårdcentral har fått en remiss väljer själv vilken behandlare den vill gå till. De behandlingar som ingår i rehabiliteringsgarantin är kognitiv beteendeterapi (KBT), interpersonell terapi (IPT) och multimodal smärtrehabilitering. KBT och IPT står för den största delen med 12 000 utförda behandlingar.

I Region Skåne har fler och fler behandlats med KBT och IPT de tre senaste åren, samtidigt som antalet smärtbehandlingar har legat stabilt.

– Att fler behandlas för psykiska besvär kan bero på att det finns fler terapeuter och en större medvetenhet om behandlingarna. Men det kan också bero på en ökande psykisk ohälsa i samhället. Att den som mår dåligt kan få den hjälp den behöver är viktigt både för individen och för samhället i stort, säger Anja Nyberg.

För mer information

Anja Nyberg, projektledare för rehabiliteringsgarantin i Region Skåne, telefon 040-675 31 40.

Gilbert Tribo (FP), regionråd och ordförande i närsjukvårdsberedningen, telefon 0768-87 03 07.

Bakgrund rehabiliteringsgarantin

Rehabiliteringsgarantin infördes 2008 med syfte att förebygga sjukskrivning och underlätta återgång till arbete vid sjukskrivning. Den omfattar kvinnor och män i åldern 16-67 år som har långvarig diffus smärta eller måttliga till medelsvåra ångestsyndrom, depression eller stress. Dessa diagnoser står för mer än hälften av alla sjukskrivningsfall. Mer information och hela rapporten om rehabiliteringsgarantin 2013 finns på skl.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.