Skip to main content

Region Skåne i Almedalen 2019

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2019 13:42 CEST

Skåne, har som en del av en gränsöverskridande huvudstadsregion med mer än fyra miljoner invånare, flera viktiga ämnen som vägar och järnvägar samt den hotande elbristen som behöver uppmärksammas på nationell nivå. Foto: Öresundshuset.

För tionde året i rad medverkar Region Skåne i Öresundshuset i Almedalen. Elbrist, infrastruktur och lagstiftning som stödjer digitalisering av vården står på agendan när nationella beslutsfattare informeras om Skånes speciella förutsättningar.

Skåne, har som en del av en gränsöverskridande huvudstadsregion med mer än fyra miljoner invånare, flera viktiga ämnen som vägar och järnvägar samt den hotande elbristen som behöver uppmärksammas på nationell nivå.

- Skåne är Europas port till Skandinavien, vilket kommer att märkas än mer när den fasta förbindelsen över Fehmarn Bält invigs år 2028. Det kommer att ställa extra stora krav på infrastrukturen i Skåne, som jag inte är säker på att regeringen har förutsett, säger Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör i Region Skåne.

Region Skåne är också en av Sveriges största vårdgivare och lyfter behovet av en lagstiftning som möjliggör nya digitala lösningar för vården.

- Patienterna och vårdens personal efterfrågar en mycket större digital närvaro och samordning mellan olika vårdgivare än vad dagens patientdatalagstiftning tillåter, säger Ulrika Geeraedts. Dessutom saknas de legala förutsättningarna för att arbeta proaktivt med folkhälsoskapande och förebyggande insatser som nya digitala vårdsystem möjliggör.

Region Skåne i Almedalen 2019

Under almedalsveckan arrangerar Region Skåne fem egna seminarier.

2019-07-01 kl 13:30 Vårdens digitalisering – hinder och möjligheter

2019-07-02 kl 13:30 Är personliga hälsodata vägen till förebyggande vård?

2019-07-03 kl 12:15 Snart kommer Tyskland ännu närmare Sverige – hur påverkas transporterna?

2019-07-03 kl 13:30 Hur ska vi lyckas med omställningen till ett fossilbränslefritt samhälle om energin inte når fram?

2019-07-04 kl 11:00 Vem äger mina patientdata och hur ska mina olika vårdgivare få ta del av dem?

Seminarierna i Öresundshuset direktsänds på webben (www.facebook.com/oresundshuset), teckentolkas på plats och kan även ses i efterhand.

Förutom det egna programmet deltar förtroendevalda samt tjänstemän, vårdpersonal och patientrepresentanter från Region Skåne på seminarier som andra aktörer arrangerar.

Budgeten för Region Skånes deltagande i Almedalen är 450 000 kr, vilket täcker hyra samt övriga kostnader förknippade med arrangemangen i Öresundshuset. I år reser 21 tjänstemän, 14 förtroendevalda och 2 politiska sekreterare från Region Skåne.

Om Öresundshuset

Region Skåne driver Öresundshuset tillsammans med Malmö stad och Lunds kommun samt flera partners. Öresundshuset är en arena i Almedalen där viktiga frågor för Öresundsregionen och Skåne lyfts till nationell nivå.

Läs mer på www.oresundshuset.nu

För mer information om Region Skåne i Almedalen, kontakta

Karin Swensson, projektledare, 044-309 32 09
Thomas Nilsson, strateg, 044-309 31 25
Klas Andersson, pressansvarig, 040-675 31 80

En vanlig dag i Skåne *föds 43 barn *besöker 10 062 skåningar en läkare *besöker 15 096 skåningar en annan vårdgivare än läkare *blir 477 skåningar inskrivna i slutenvården *flyttar 120 personer till och 82 från Skåne *blir vi 48 fler skåningar *är 189 nationaliteter representerade bland skåningarna *görs 455 000 dagliga resor med Skånetrafikens bussar och tåg.