Skip to main content

Region Skåne inför kompetensstegar

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2015 12:00 CET

Region Skånes personalnämnd beslutade under onsdagen att införa kompetensstegar för olika yrkeskategorier. Målet är att synliggöra medarbetarnas kompetens och de insatser som behövs för att de ska kunna utvecklas i sitt arbete. När personalen får möjlighet till utveckling gynnar det också verksamheten.

Region Skånes har som mål att arbeta med att nivåbasera arbetsuppgifter för att tydliggöra och erbjuda karriärvägar. Med kompetensstegar tydliggörs medarbetarnas roll och de får möjlighet till karriärvägar med en tydlig koppling till löneutveckling. Användningsområden för kompetensstegarna är bland annat vid medarbetarsamtal, rekrytering och anställning och beskriver arbetsuppgifter i förhållande till ansvar.

– En attraktiv arbetsgivare ska ge medarbetarna möjligheter att bredda sig och gå vidare inom sin yrkesroll, när de själva önskar det. Det pågående arbetet med att införa kompetensstegar för olika yrkesgrupper inom Region Skåne är en viktig del i detta, säger Märta Stenevi (MP), regionråd och ordförande i personalnämnden.

Nyligen inrättades kompetensstegar för sjuksköterskor, undersköterskor, barnsköterskor och skötare. Nu breddas användningen av kompetensstegar till flera yrkeskategorier. Under 2016 kommer kompetensstegar tas fram även för psykologer, biomedicinska analytiker, dietister och medicinska sekreterare.

– Region Skåne ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder meningsfulla, utvecklande och stimulerande arbeten. Genom att införa kompetensstegar ger vi vår personal möjlighet till kompetensutveckling, karriärvägar och löneutveckling, det är viktigt både för personalen, verksamheten och en god arbetsmiljö, säger Amela Hodzic (S), regionråd och vice ordförande personalnämnden.

Länk till Region Skånes modell för kompetensstegar.

http://skane.se/Public/Protokoll/Personaln%C3%A4mnden/2015-11-11/Kompetensstegar%20i%20Region%20Sk%C3%A5ne/Kompetensstege%20f%C3%B6r%20undersk%C3%B6terskor%20i%20Region%20Sk%C3%A5ne.pdf

För mer information kontakta:

Märta Stenevi (MP), regionråd och ordförande i personalnämnden Tel: 0725-54 09 42

Amela Hodzic (S), regionråd och vice ordförande i personalnämnden Tel: 0725-52 53 44

Ann-Sofi Bennheden, HR-direktör Tel: 044-309 33 62

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.