Skip to main content

Region Skåne inrättar internationellt kompetenscentrum

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2017 15:35 CET

Denna information redogör för beslut tagna på personalnämndens möte den 15 februari 2017. På skane.se finns samtliga handlingar till alla ärenden som behandlades på mötet.

Region Skånes personalnämnd beslutade vid sitt möte den 15 februari att etablera en projektorganisation för ett internationellt kompetenscentrum för utlandsutbildade. Detta för att underlätta för vårdpersonal med examen från andra länder att kunna börja arbeta inom svensk hälso- och sjukvård.

– Vi har satt igång ett batteri av olika åtgärder för att säkra den framtida kompetensförsörjningen, och nu växlar vi även upp arbetet med att tillvarata den kompetens som finns bland utlandsutbildade. Detta gör vi genom att kraftsamla och samordna Region Skånes insatser i ett Internationellt kompetenscentrum. Effektiv samordning och ett vässat strategiskt arbete ska förkorta vägen till svensk legitimation, vilket är en vinst för den enskilde, och hela samhället, säger Amela Hodzic (S), regionråd och ordförande i personalnämnden

Det finns ett stort intresse bland utlandsutbildade med legitimationsyrken att arbeta i Region Skåne. Just nu finns exempelvis runt 85 utomeuropeiska läkare och 45 sjuksköterskor anmälda hos Arbetsförmedlingen i Skåne. Samtidigt behöver Region Skåne, för att kunna möta framtiden, säkerställa att det finns tillräckligt många medarbetare med rätt kompetens inom hälso- och sjukvård.

–  Ett kompetenscentrum har många fördelar. Det ett viktigt steg i vår strategiska kompetensförsörjning men hänger ju även samman med Region Skånes personalidé, som säger att regionens arbetsplatser ska präglas av mångfald. säger Thomas Eng (MP), 1:e vice ordförande i personalnämnden.

– Beslutet gör att vi samlar resurserna som krävs för att fler utlandsutbildade läkare och sjuksköterskor ska få sin legitimation fortare. Genom att göra processen enklare och mer tillgänglig för den enskilde ser vi till att fler utlandsutbildade kan börja arbeta som legitimerad sjukvårdspersonal i Skåne, vilket är mycket positivt för kompetensförsörjningen i regionen, säger Caroline Wessel (M), andre vice ordförande i personalnämnden.

För att ta vara på den erfarenhet och kompetens som finns hos personer som utbildats i utlandet, både i och utanför EU/EES-området, och föra in dem i den svenska vården sker redan idag en hel del insatser. Region Skåne erbjuder auskultations-, praktik- och provtjänstgöringsplatser inom olika verksamheter. Genom att tillsätta en organisation som ska samordna insatserna, kan Region Skåne bättre hjälpa personer med utländsk utbildning att komplettera sina kunskaper, och om det behövs, få svensk legitimation så fort som möjligt.

För mer information kontakta:

Amela Hodzic (S), ordförande i personalnämnden, nås genom Maria Eriksson (S), pressekreterare 0725- 97 14 27

Thomas Eng (MP), 1:e vice ordförande i personalnämnden 0709-18 48 70

Caroline Wessel (M), 2:e vice ordförande i personalnämnden 0708-99 88 15

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 33 500 anställda och omsätter cirka 41,8 miljarder kronor (2015). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.