Skip to main content

Region Skåne och Hjärnkoll vill ändra attityder till psykisk ohälsa

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2012 10:35 CEST

Psykisk ohälsa omgärdas ofta av missuppfattningar och fördomar. En nyligen gjord undersökning visar att över 25 procent av allmänheten har helt eller delvis negativ inställning till personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. Detta vill Region Skåne förändra.

Därför deltar Region Skåne tillsammans med den nationella kampanjen Hjärnkoll på Malmöfestivalen på Davidshallsbron på torsdag den 23 augusti mellan kl 17 och 21. Då kommer ambassadörer från Hjärnkoll, patient-, brukar- och anhörigföreningar från nätverket NSPH Skåne samt politiker från Region Skåne prata om psykisk hälsa med festivalsbesökarna.

-         Vi pratade om psykisk hälsa på olika festivaler i Skåne förra sommaren och fick ett fantastiskt positivt gensvar, berättar Lena Benediktsson (FP), från Region Skånes beredningar för medborgardialog. Vi trodde att det skulle vara svårt att prata om sådana frågor spontant med festivalsbesökare, men det visade sig att många hade egna erfarenheter och åsikter om vården och den psykiska hälsan som man ville framföra till oss politiker.

Medborgardialogerna om psykisk ohälsa var ett uppdrag från Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd, som resulterade i en rapport om hur medborgarna söker vård för psykisk ohälsa och vilka förväntningar de har på hjälp och stöd i denna situation, men även tagit del av hur man uppfattar att vården fungerar idag: http://www.skane.se/pages/474355/medborgardialog_psykiatri_for_vuxna.pdf

Mer information
För mer information om Region Skånes arbete för att förändra attityder och bryta stigma kring psykisk ohälsa, kontakta Johanna Schmidt, projektledare, på 0768-870836.

Läs mer på www.skane.se/attityder

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.