Skip to main content

Region Skåne och Mobile Heights samarbetar med AI Innovation of Sweden för att skapa ett AI-center

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2019 10:03 CEST

Region Skåne har beslutat att gå med i regeringens nationella satsning, AI Innovation of Sweden, som koordineras av Lindholmen Science Park i Göteborg. Nu utökas satsningen med skapandet av ett sydsvenskt center för artificiell intelligens (AI) som en av noderna i det nationella AI-samarbetet. Region Skåne satsar fram till och med år 2021 totalt 1,5 miljoner kronor för att centrat ska bli verklighet.

Under hösten 2019 kommer en förstudie att drivas av klusterorganisationen Mobile Heights. Detta sker i bred samverkan med intressenter från industri, akademi, kommuner och regioner samt forskarparker och andra aktörer i innovationssystemet. Arbetet ska leda till en rekommendation kring hur en sydsvensk AI-nod ska organiseras och finansieras långsiktigt.

Artificiell Intelligens, AI, är en nyckelteknologi för innovation, tillväxt av nya jobb och samhällsutveckling. Regeringen vill stärka möjligheterna för att näringslivet ska kunna använda AI. Satsningen ska stötta aktörer att dela kunskap och data, samlokalisera och samarbeta i projekt och att skapa ett nätverk med flera noder i Sverige.

Region Skåne ansvarar för att etablera en sydsvensk nod som en regional satsning inom AI-området. Under våren samlade Region Skåne företrädare för näringslivet, den offentliga sektorn och akademin som visade intresse för att skapa en samverkansmiljö för forskning och innovation inom tillämpad AI i Sydsverige.

- Sverige behöver kraftsamla för att dra fördel av användningen av AI. Det är viktigt för vår konkurrenskraft, för att nå ökad produktivitet och för att lösa utmaningarna i välfärden. Vi välkomnar regeringens satsning och är stolta över förtroendet att gemensamt bygga upp den sydsvenska noden, säger Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör på Region Skåne.


Mer information:
Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör, Region Skåne
Ulrika.Geeraedts@skane.se

Tel: +46 44-309 32 06

Ola Svedin, VD, Mobile Heights
ola.svedin@mobileheights.org

Tel: +46 76-335 62 90  

Fakta     

AI Innovation of Sweden
AI Innovation of Sweden är en nationell satsning för att accelerera forskning och innovation inom AI, vilket görs tillsammans med en lång rad olika intressenter inom industri, akademi, forskning och offentlig sektor. Det övergripande syftet för AI Innovation Sweden är att fungera som en motor för det svenska AI-ekosystemet, vilket utvecklar den svenska ekonomin. Inom ramen för verksamheten etableras så kallade noder med syftet att ytterligare accelerera tillämpning av AI. Den första noden är på plats i Göteborg, där ett stort antal partners utnyttjar möjligheten att samlokalisera AI-fokuserade forskare, utvecklare och studenter. Parallellt med arbetet med den sydsvenska noden driver Kista Science City en förstudie för att etablera en nod i Stockholmsområdet.  

Mobile Heights
Mobile Heights är en medlemsfinansierad, icke vinstdrivande klusterorganisation som knyter ihop aktörer inom näringsliv, akademi och offentlig sektor för att skapa tillväxt för framtidens digitaliserade samhälle. Mobile Heights grundades 2009 av Sony Mobile, Ericsson, Telia Company, Region Skåne och universiteten i Lund och Malmö. Idag har Mobile Heights drygt 100 medlemsföretag/organisationer.

Lindholmen Science Park
Lindholmen Science Park är en samverkansmiljö inom styrkeområdena transport, ICT, visualisering och media. Lindholmen Science Park erbjuder en neutral arena där näringsliv, akademi och myndigheter tillsammans driver innovation för samhällsutveckling på regional, nationell och internationell nivå.

En vanlig dag i Skåne *föds 43 barn *besöker 10 062 skåningar en läkare *besöker 15 096 skåningar en annan vårdgivare än läkare *blir 477 skåningar inskrivna i slutenvården *flyttar 120 personer till och 82 från Skåne *blir vi 48 fler skåningar *är 189 nationaliteter representerade bland skåningarna *görs 455 000 dagliga resor med Skånetrafikens bussar och tåg.