Skip to main content

​Region Skåne övar och lär mer av Paris för hantering av kommande värmeböljor

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2017 14:30 CEST

I mitten av juni kommer Region Skåne tillsammans med aktören Resilient Regions Association öva på hur vi ska hantera extrema väderförhållanden. Detta eftersom värmeböljor med höga temperaturer direkt påverkar både människors hälsa och samhällets olika verksamheter. Tillsammans med flera kommuner, myndigheter och bolag ska Region Skåne bland annat testa larmkedjor och checklistor.

I Skåne finns det sedan 2014 en beredskapsplan för höga temperaturer som är kopplad till SMHI:s värmevarningssystem. Den innehåller allmänna råd till vård- och omsorgspersonal, och särskilda råd till läkare och sjuksköterskor. Planen har spridits till olika verksamheter inom Region Skåne och till alla skånska kommuner, men nu är det första gången som larmkedjan mellan aktörerna övas skarpt.

– Under övningen har vi bjudit in Chief Resilience Officer från Paris för att dela med sig av erfarenheter från värmeböljan 2003 då mer än 15 000 människor omkom i Frankrike och hur man nu arbetar strategiskt för att klara svåra påfrestningar i Paris. Paris är en av de stora städerna som arbetet strategiskt och systematisk för att säkerställa stadens funktion och bli mer resilient mot svåra påfrestningar, säger Magnus Qvant, VD Resilient Regions Association.

Värmebölja

Senaste gången Region Skåne aktiverade beredskapsplanen för höga temperaturer var i juli 2014 då temperaturen höll sig uppåt 26 grader i över en vecka. Information gick då ut till berörda verksamheter inom Region Skåne.

– Det är bra att vi har en plan med tydlig larmkedja så att vi snabbt kan nå ut till våra olika verksamheter. Vi vet att höga temperaturer påverkar framförallt våra äldre i samhället, men även vår egen personal påverkas förstås av värmeböljor, säger Ingela Friberg, beredskapsplanerare i Region Skåne.

WHO rekommenderar planer för värmeböljor

Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att länder i Europa utvecklar och implementerar planer för att förebygga och hantera värmerelaterade konsekvenser för hälsan. Folkhälsomyndigheten i Sverige har även tagit fram en vägledning för att stärka samhällets förmåga att hantera negativa hälsoeffekter till följd av värmeböljor.

– Vår beredskapsplan har utarbetats via Klimatsamverkan Skåne där även Länsstyrelsen och Kommunförbundet ingår. Vår plan har nu också använts av andra landsting, regioner och kommuner i landet, säger Peter Groth, folkhälsostrateg i Region Skåne.

Fakta om vädervarning från SMHI

När väderprognoserna visar på så höga temperaturer att det finns en ökad risk för hälsoeffekter av värmen skickar SMHI sedan 2013 ut vädervarningar. Med upp till 48 timmars förvarning går meddelande ut när den maximala temperaturen förväntas bli minst 26 grader under 3 dygn i följd. Syftet är att man lokalt ska kunna sätta in åtgärder i tid för de sårbara grupperna i samhället. Om den maximala temperaturen förväntas bli minst 30 grader eller högre under 3-5 dygn i följd, kommer även information att gå ut direkt till allmänheten via massmedia (klass-1 varning).

För mer information kontakta:

Ingela Friberg, beredskapsplanerare Region Skåne, 0766-48 61 01

Magnus Qvant, VD Resilient Regions Association, 0768-33 45 45

Peter Groth, folkhälsostrateg Region Skåne, 044 309 35 26

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 34 500 anställda och omsätter cirka 44 miljarder kronor (2016). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.