Skip to main content

Region Skåne överklagar Arbetsmiljöverkets vitesföreläggande

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2013 18:06 CET

Region Skåne har idag fått ett vitesföreläggande kring arbetsmiljön på akutmottagningar vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Detta trots att Region Skåne redovisat en omfattande åtgärdsplan för Arbetsmiljöverket.

För andra veckan i rad pågår projektet Akuta vårdflöden som ingår i planen med att lösa problemen.

Situationen på akutmottagningarna har hittills varit något bättre än normalt, samtidigt som fler patienter än vanligt har sökt akut vård.

Andelen inlagda patienter har under projekttiden minskat något jämfört med en kontrollperiod tolv veckor före projekttiden. Medelvistelsetiderna på akutmottagningarna har också minskat, liksom väntetiderna för patienter som ska flyttas från akutmottagning till vårdavdelning. Om inte projektet hade genomförts hade vårdplatssituationen därför varit sämre.

Skånes universitetssjukhus, har precis som övriga landet, under de senaste dagarna haft ett mycket ansträngt vårdplatsläge. Flera vårdavdelningar fick stänga vårdplatser på grund av vinterkräksjuka, samtidigt som inflödet av patienter till akutmottagningarna ökade. Totalt var cirka 50 vårdplatser stängda för att undvika smittspridning. Det är också viss ökad förekomst av patienter med influensa som uppsöker akutmottagningarna.

Under tisdagen infördes ett stopp för vissa planerade operationer eftersom vårdplatserna behövdes för akuta patienter. Genom att flytta patienter från Malmö till Lund kunde vårdplatserna fördelas jämnare inom sjukhuset och det, tillsammans med andra åtgärder, gjorde att stoppet för planerade operationer hävdes strax före lunch på onsdagen.

På söndag 10 februari avslutas det två veckor långa projektet som sedan kommer att utvärderas och följas. I utvärderingen kommer både statistik och intervjuer med chefer och medarbetare att ingå. Utvärderingen blir klar i början av mars.

Åtgärder för bättre arbetsmiljö på akuten i Lund
Projektet Akuta vårdflöden avser att förbättra arbetsmiljön på akutmottagningarna vid Skånes universitetssjukhus. Trots inlämnandet av den detaljerade åtgärdsplanen till Arbetsmiljöverket fick Region Skåne idag ett föreläggande med vite från Arbetsmiljöverket gällande arbetsmiljön. Sjukhusets arbete, på både kort och lång sikt med att vidta åtgärder för en bättre arbetsmiljö på akutmottagningen i Lund fortsätter som planerat. Region Skåne avser därför att överklaga Arbetsmiljöverkets föreläggande.


Kontaktpersoner:
Föreläggandet från Arbetsmiljöverket:
Lars Kristensson, produktionsdirektör i Region Skåne, 0703-29 15 59
Jan Eriksson, chef för Skånes universitetssjukhus, 0705-14 63 40

Vårdplatssituationen på sjukhuset: Maria Ohlson Andersson, chef för Internmedicinska kliniken och vårdplatskoordineringsansvarig verksamhetschef under vecka 6:
Telefon: 040-33 57 01

Fakta om projektet Akuta vårdflöden
Projektet Akuta vårdflöden genomförs under perioden 28 januari - 10 februari. De patienter som främst berörs är de som behöver läggas in efter att ha sökt vård på akutmottagningarna för vuxna i Malmö eller Lund. En målsättning med projektet är att dessa patienter ska få en kortare väntan på både behandling och vårdplats.
Mer information om projektet:
http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Skanes-universitetssjukhus/Nyheter/Arkiv/Nyheter-2013/Projekt-ska-forbattra-akuta-vardfloden-pa-SUS/

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.