Skip to main content

Region Skåne reducerar väntetider för hörapparatutprovning med hjälp från privata leverantörer

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2005 10:49 CEST

Pressmeddelande från Habilitering och hjälpmedel: Hörapparatutprovning i privat regi.
För att korta köerna och för att kunna leva upp till den nationella vårdgarantin satsar nu Region Skåne på hörapparatutprovning i privat regi. Efter genomförd upphandling av privata leverantörer har nu avtal tecknats med Specialisthuset i Eslöv AB och Aleris AB.

Hörapparatutprovning sker idag vid de nio Hörcentralerna i Region Skåne. Sjukhuset i Simrishamn och Specialisthuset i Eslöv genomför också ett visst antal utprovningar. Under hösten ges dessutom ökad möjlighet till utprovning genom utökad mottagning några eftermiddagar/kvällar i veckan samt på lördagar vid vissa Hörcentraler i Skåne.

För att ytterligare reducera väntetiderna för hörapparatutprovning tar Region Skåne hjälp av två privata leverantörer, Specialisthuset i Eslöv AB och Aleris AB. För Specialisthuset i Eslöv AB är uppdraget 825 utprovningar och för Aleris AB rör det sig om 2 175 utprovningar.
Utprovningarna, som i första hand riktar sig till de brukare/patienter som har längst väntetid, ska genomföras i Malmö, Helsingborg och Eslöv med start vid årsskiftet 2005/2006. Utprovning av hörapparat kräver i genomsnitt 3-4 besök.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Anders Zachrison, förvaltningschef, Habilitering & Hjälpmedel,
telefon: 0705-25 25 33

Helén Holmström, verksamhetchef, Syn-, hörsel- och dövverksamheten,
telefon: 0705-24 32 92