Skip to main content

​Region Skåne satsar 4,6 miljoner kronor på kulturprojekt

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2015 13:05 CET

Region Skåne satsar 4,6 miljoner kronor på utvecklingsprojekt inom kulturområdet. Sammanlagt 33 mottagare delar på pengarna. Det är resultatet av årets andra fördelningsomgång, där det kom in sammanlagt 110 ansökningar om 19,3 miljoner kronor.

Fördelningen är gjord med utgångspunkt för målen och prioriteringarna i Regional kulturplan för Skåne. Region Skåne ska verka för ett kulturutbud av hög kvalitet med både bredd och spets som är tillgängligt för invånarna i hela Skåne.

Följande verksamheter beviljas bidrag:
Allaktivitetshuset Älvkullen, Höörs kommun: UKM-Regional Festival (125 000 kr)
ArchFilmLund: Lund International Architecture Film Festival 2016 och Extras (80 000 kr)
Banditsagor: Gallring pågår (200 000 kr)
Bombina Bombast: NOISE (175 000 kr)
Centrum för dramatik: Dramatik i Skåne – på plats för samverkan! (200 000 kr)
Dunkers kulturhus: Tillgänglighet 2.0 (250 000 kr)
Elleroch AB: Formgalleriet Skåne 2016 (100 000 kr)
Freebird Malmö: Workshop Devising Opera (30 000 kr)
Irakiska bildfront: Kultur kvällar (100 000 kr)
KKV-Textiltryck Malmö: Fortsättning och vidareutveckling av KKV-Textiltryck Malmö – en plattform för gestaltningsuppdrag (100 000 kr)
Kristianstad bibliotek: Hela Skånes bokfestival (100 000 kr)
Kulturföreningen Inkonst: Intonal (125 000 kr)
Lunds kommun: LitteraLund på väg (40 000 kr)
LW Dance: Because the day was sunny (190 000 kr)
Malmö Dockteater (genom Counterforce Produktion): Golem (200 000 kr)
Memory Wax: Claroscuro (120 000 kr)
Modern Art Teatergrupp: Sinbad (150 000 kr)
Plattform: Plattform 2016 (170 000 kr)
Re:Orient/Moriska Paviljongen: Democratic Exchange Forum - internationellt utbytesprogram 2016 (150 000 kr)
Riksteatern Skåne: Filmutveckling för dans (90 000 kr)
Seriefrämjandet: Serieresidens – internationell residensutveckling (170 000 kr)
Share Music Sweden: Share Music i Skåne (200 000 kr)
Signal – Center för samtidskonst: Sending a Signal out in the Ether: Live on Radio Athènes & Radio Athènes sending a Signal (150 000 kr)
Skånes Hemslöjdsförbund: Framtiden för Hemslöjdens samlingar Skåne (200 000 kr)
Skånska Operan: Askungen (200 000 kr)
Staffan Björklunds Teater: Internationellt Dockspel i Hög (100 000 kr)
Studiefrämjandet i Skåne och Blekinge: Naturfotofestivalen 2016 (100 000 kr)
Södra Communityteatern: Skånsk Communityteater FÖRPROJEKT (200 000 kr)
Teater JaLaDa: Trottoarer (200 000 kr)
Teater Mutation: Kain, Abel, boys will be boys (80 000 kr)
Trelleborgs Museum: Ett historiskt hackathon (150 000 kr)
Underlandet – Plattform för serieskapare: Laboratorium för serieskapare: Publikarrangemang (30 000 kr)
Ystads konstmuseum: Trekking in Time (150 000 kr)

Mer information om alla beviljade ansökningar finns på hemsidan:

Utvecklingsbidrag med ansökan 24 september 2015

Fakta om bidragen
Under 2015 har Kultur Skåne 9 miljoner kronor totalt att fördela i utvecklingsbidrag. Utlysning sker vid två tillfällen per år men kan även utlysas vid andra tillfällen för särskilda, tematiska utvecklingsinsatser.

Vid årets andra ansökningstillfälle har totalt 110 ansökningar kommit in. Av ansökningarna gäller 27 stycken teater, 17 bild- och form-området, 16 musik, 14 kulturarv, 11 litteratur och serier, 9 folkbildning, 9 dans och 7 film och rörlig bild.

Av de 33 beviljade ansökningarna avser 8 teaterområdet, 6 bild- och form-området, 5 litteratur och serier och 4 musik. Övriga återfinns inom områdena folkbildning, film och rörlig bild, dans och kulturarv.

Arbetet med att granska inkomna ansökningar har skett i samråd med en extern referensgrupp.

Referensgrupp för utvecklingsbidrag

Följande ansökningar bereds i särskild ordning:

  • Regionmuseet Kristianstad – Heterogena kulturarv. Att ändra framtiden
  • Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne – Romska lägerplatser
  • Malmö Museer – Vi är romer – Möt människorna bakom myten
  • Danscentrum Syd – Högre utbildning i koreografi och dans
  • Nordisk Panorama // Malmö Kulturstöd, Kulturförvaltningen i Malmö – Nordisk Panorama – Nordic Short & Doc Film Festival

För frågor hänvisas till Kultur Skåne
Rosi Gerlach, teater tfn: 040 - 675 37 36
Jaana Järretorp, bildkonst/form och design, tfn: 040 - 675 37 24
Karl Magnus Lenntorp, museer/kulturarv, tfn: 040 - 675 37 32
Ann Lundborg, folkbildning och bibliotek, tfn: 040 - 675 37 31
Karin Ohrt, litteratur och serier, tfn: 040 - 675 37 34
Rebecka Randler, musik, tfn: 040 - 675 36 71
Kamilla Rydahl, bildkonst/form och design, tfn: 040 - 675 37 61
Lena Sundgren-Brorsson, film/rörlig bild, tfn: 040 - 675 37 37
Jutta Swärdh, dans och nycirkus, tfn: 040-675 37 27

Bild
”Den gyllene flätan” av Maja Spasova var ett av projekten som fick utvecklingsbidrag våren 2015. Det var en unik utomhusinstallation på Lunds domkyrkas fasad hösten 2015.
Foto: Kristina Strand Larsson

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Region Skånes kulturförvaltning – Kultur Skåne – initierar och driver utvecklingsarbete på uppdrag av kulturnämnden. En del av arbetet är att handlägga, följa upp och utvärdera verksamhetsbidrag och utvecklingsmedel. Andra centrala områden handlar om omvärldsbevakning, kommunikation, nationella och internationella kontakter och nätverk.