Skip to main content

Region Skåne satsar på nanoteknologi och strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2016 15:05 CET

Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050

Regionala utvecklingsnämnden beslutade idag att översända förslaget till Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050 på remiss.

Under 2015 har Region Skåne i dialog med Skånes kommuner arbetat fram ett diskussionsunderlag för Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050. Våren 2016 fortsätter dialogen med kommunerna, näringslivet och andra berörda aktörer för att nå samsyn kring Skånes framtida transportsystem. Ambitionen med Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050 är att synliggöra vilka vägval och prioriteringar som krävs för att nå en hållbar utveckling av transportsystemet fram till år 2050.

- Det är en mycket viktig remiss som vi ska gå igenom tillsammans med kommuner och andra intressenter. Idag är koldioxidutsläppen oproportionellt stora från våra transporter. Strategin för 2050 har stor betydelse för att vi ska nå uppsatta mål med klimatarbetet för Skåne och vårt jordklot. Den skapar möjligheter att utveckla Skåne till en tillgänglig, stark och hållbar tillväxtmotor för hela Sverige, säger Thomas Hansson (MP), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

ProNano – kraftsamling för en världsledande materialindustri

Regionala utvecklingsnämnden beslutade att anslå 4 miljoner kronor under 2016 och 2017 till projektet ProNano - fas 1.

- Satsningen på forskning i världsklass genom forskningsanläggningarna ESS och MAX IV i Lund behöver följas av satsningar på initiativ som tar forskning till affärsutveckling så att vi visar världsklass även på kommersialisering. ProNano blir den första stora satsningen på infrastruktur mellan ESS och MAX IV som riktar sig till utveckling av nya och befintliga företag. Det är en självklar och viktig del i satsningen inom innovationsområde Smarta material, säger Pontus Lindberg (M), regionråd och andre vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Region Skånes roll i fas 1 är dels att bidra med en startfinansiering, dels hjälpa till med att facilitera processen och skapa kontakter till rätt aktörer.

Thomas Hansson ersätter Mätta Ivarsson som ordförande i regionala utvecklingsnämnden

Då regionrådet och regionala utvecklingsnämndens ordförande Mätta Ivarsson (MP) sjukskrivits utsåg nämnden Thomas Hansson (MP) att ersätta henne under hennes sjukskrivning.

- Det är med stor ödmjukhet som jag axlar Mättas roll som ordförande tills hon återkommer till sin tjänst, säger Thomas Hansson. Det är en spännande tid för regionala utvecklingsnämnden där bland annat Sverigeförhandlingen kommer att ligga högt på dagordningen.

För mer information, kontakta

Thomas Hansson (MP)
Ordförande i regionala utvecklingsnämnden
Telefon: 072-599 95 70

Pontus Lindberg (M)
Regionråd och andre vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden
Telefon: 0768-89 01 16

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.