Skip to main content

Region Skåne ställer krav på förbättringar hos Aleris Psykiatri i Lund och Capio Psykiatri Sydost

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2013 14:19 CET

Region Skåne ställer krav på Aleris Psykiatri i Lund och Capio Psykiatri Sydost (tidigare Carema Psykiatri Sydöstra Skåne) efter en medicinsk revision. Flera brister har konstaterats och de båda vårdgivarna ska till 5 mars presentera handlingsplaner för hur dessa ska åtgärdas.

Region Skåne genomför kontinuerligt uppföljning av vårdgivare som finansieras av regionen. Eftersom det framkommit brister i vården och eftersom vårdgivarna inte lever upp till avtalen gav Region Skåne en extern revisor i uppdrag att göra medicinska revisioner.

Revisionerna, som genomfördes i november 2012, visade ett flertal brister hos båda vårdgivarna. Aleris Psykiatri, som har påbörjat ett förbättringsarbete, ska senast den 5 mars presentera en handlingsplan för sju utvecklingsområden för att leva upp till en god och säker vård som exempelvis ökad tillgänglighet till neuropsykiatriska utredningar och utökade kvällsöppettider.

Efter den medicinska revisionen av Capio Psykiatri Sydost har Region Skåne rankat nio utvecklingsområden som är särskilt angelägna för att uppfylla avtalet och för att nå en god och säker vård. Capio Psykiatri Sydost ska redovisa en handlingsplan för de tre mest prioriterade områdena till 5 mars, till exempel ökad bemanning för att minska väntetiderna till psykologisk behandling samt hur patienterna ska erbjudas läkarkontinuitet.

– En medicinsk revision är ett bra underlag för verksamhetsutveckling. Båda parter har samma mål – att det bedrivs en god och säker vård och att tecknat avtal ska följas, säger Peter Sigsjö, enhetschef, Avdelningen för hälso- och sjukvård.

Region Skåne gör dessutom erinran mot Capio Psykiatri Sydost som innebär att regionen kommer att göra avdrag på ersättningen med 100 000 kr/vecka om Capio inte lever upp till avtalad bemanning när det gäller antal psykologer, senast 5 mars.

Den 5 maj ska en handlingsplan för de återstående sex prioriterade områdena presenteras, t ex att se till att bedömningar av risk för självmord görs enligt riktlinjer och att minska väntetid till neuropsykiatriska utredningar.

Regionråd Anders Åkesson (MP) välkomnar den genomförda medicinska revisionen
– Medborgarna har rätt till en bra vård och fungerar det inte som avtalat ska vi skärpa kraven. Vi måste bli ännu bättre på systematisk uppföljning av vårdens kvalitet och det är ett arbete som pågår på flera plan inom Region Skåne. Fler medicinska revisioner, oavsett driftsform, ligger i linje med detta och skapar öppenhet, ökad kvalitet och de gör att skattebetalarnas pengar används rätt.


Mer information
Peter Sigsjö, enhetschef, Avdelningen för hälso- och sjukvård, 040-675 36 91
Anders Åkesson, regionråd, 0705-17 32 86


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.