Skip to main content

Region Skåne startar Sveriges största medborgarpanel

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2013 09:00 CEST

I höst startar Region Skåne Sveriges största medborgarpanel. Den kommer att vara internetbaserad och uppemot 4 000 slumpvist utvalda skåningar förväntas delta i panelen. Det berättar regionrådet Birgitta Södertun (KD) på seminariet Vill Sveriges politiker ha medborgardialog? På riktigt? i Öresundshuset på Almedalen idag.

- En medborgarpanel är en viktig satsning för Region Skåne, eftersom den kommer möjliggöra för oss att mer löpande och regelbundet få in medborgarnas synpunkter det arbete vi gör, berättar Birgitta Södertun, regionråd med särskilt ansvar för medborgardialog.

Eftersom panelen ska ha kapacitet att på ett representativt sätt representera Skånes fyra "hörn" krävs en panel med omkring 1 000 deltagare från varje hörn.

- Många skåningar vittnar om att de inte har tid att delta i möten, säger Birgitta Södertun. Arbete, familjeliv och fritid fyller vardagspusslet. Andra känner sig inte bekväma med att delta i möten eller har av olika skäl svårt att lämna hemmet. En av grundtankarna med medborgarpanelen är att det ska vara lätt att delta. Det ska gå att delta på vilken tid man vill och var man vill. Deltagarna behöver endast en e-postadress för att kunna medverka.

Medborgarpanelen har utformats av Region Skånes beredningar för medborgardialog i deras arbete med att utveckla nya dialogmetoder.

- En representativ medborgarpanel blir ett nytt kraftfullt verktyg i Region Skånes urval av dialogmetoder, berättar Rickard Wendel (M), ordförande för beredningen för medborgardialog i sydvästra Skåne. Vår panel ska vara representativ för Skånes befolkning och kommer därför att visa vad skåningarna tycker om Region Skåne och hur verksamheterna styrs. Det kommer att ge viktiga underlag inför beslut i de politiska nämnderna och styrelserna.

Fakta medborgarpanel

Medborgarpanelen är en grupp människor som ett par gånger om året svarar på frågor från Region Skåne via en enkät på en hemsida. Under hösten kommer ett slumpvist urval skåningar få en inbjudan att representera Skåne – ett mini-Skåne. Uppemot 4 000 medborgare förväntas delta i medborgarpanelen.

För mer information kontakta

Birgitta Södertun (KD), ledamot i regionstyrelsen och regionråd med särskilt ansvar för medborgardialog på 044-309 33 53 eller

Rickard Wendel (M), ordförande i beredningen för medborgardialog i sydvästra Skåne och sammankallande i arbetsgruppen för metodutveckling på 044-309 30 64

Se seminariet från Almedalen direkt idag mellan 13:30 och 14:30 eller i efterhand på www.bambuser.com/channel/oresundshuset

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.