Skip to main content

Region Skåne tar emot krigsskadade patienter från Libyen

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2011 11:00 CET

Region Skåne kommer inom kort att som första region/landsting i Sverige att ta emot krigsskadade patienter från Libyen. Det handlar i första hand om ett 20-tal skadade män.

Region Skåne kommer att ta emot ett 20-tal skadade män från Libyen som är i behov av ortopedisk kirurgi och handkirurgi. De krigsskadade patienterna kommer att vårdas på flera olika sjukhus i Region Skåne. Vårdbehov och eventuella smittor avgör placering.  

Redan ikväll kommer Region Skåne att skicka ner ett par läkare till Benghazi i Libyen för att göra det första urvalet av patienter. Förhoppningen är att de första patienterna ska kunna komma hit redan inom en till två veckor.

-Det är glädjande att vi har fått en förfrågan om att ställa upp med vår sjukvård som håller kvalitet i världsklass. Samtidigt är det viktigt att visa solidaritet och humanism i en situation som denna, säger regionrådet Catharina Blixen-Finecke (M) i en kommentar.

Bakgrunden till att Region Skåne nu hjälper denna patientgrupp är den förfrågan som vårt vårdexportbolag Skåne Care AB fick från det nationella övergångsrådet NTCL för en tid sedan. Då Skåne Care AB bedömde att det finns goda möjligheter att erbjuda vård så har Region Skåne bestämt sig för att hjälpa till. Region Skåne är därmed första region/landsting i Sverige som tar emot krigsskadade libyer. Utrikesdepartementet har fått löpande information från Region Skåne om förberedelserna och har ställt sig positivt till vårt engagemang.

-Det här kommer inte på något sätt att belasta Region Skånes ekonomi. TFM, som är ett arabiskt organ som hjälper Libyen under en övergångperiod, kommer att stå för alla kostnader. Det handlar t.ex. om transport till Sverige, inhyrd personal, vårdplatser och operationskostnader, säger Ronnie Halvardsson som är vd i Skåne Care AB.

 

För mer information kontakta

Catharina Blixen Finecke (M), regionråd, 044-309 34 03

Ronnie Halvardsson, vd Skåne Care AB, 044-044-309 31 95

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.