Skip to main content

Region Skåne tar med köksmöblerna till Malmöfestivalen

Pressmeddelande   •   Aug 12, 2015 09:41 CEST

På årets Malmöfestival bjuder Region Skånes politiker in till ”köksbordssamtal” i tältet vid Södertull. Där kan medborgarna föra samtal med politikerna om hur de upplever Region Skånes olika verksamheter och hur de skulle vilja att det öppna Skåne utvecklas.

– För oss politiker, som har möjligheten att vara med, är detta ett fantastiskt tillfälle att träffa våra medborgare och samtala kring de områden som Region Skåne ansvarar för, säger demokratiberedningens ordförande Angela Everbäck (MP). Många känner inte till att vi ansvarar för mycket annat än sjukvård och kollektivtrafik, och det leder ofta till intressanta samtal och nya insikter både för oss och för våra medborgare.

I år finns Beroendecentrum i tältet två kvällar för att informera medborgare om en ny mottagning inom Beroendecentrum Malmö som ska öppna den 1 september i lokaler vid Triangeln.

Medverkande nämnder:

14 augusti Demokratiberedningen

Beroendecentrum (kväll)

15 augusti Sjukvårdsnämnd Sund, SUS och Kryh

Beroendecentrum (kväll)

16 augusti Kollektivtrafiknämnden

17 augusti Sjukvårdsnämnd Sund, SUS och Kryh

18 augusti Patientnämnden

19 augusti Regional utveckling

20 augusti Personalnämnden

21 augusti Folkhälsoberedningen

För mer information kontakta:

Angela Everbäck, ordförande i demokratiberedningen (MP), 070-953 70 69 

Johan Lidmark, enhetschef vid enheten för demokratiutveckling, Region Skåne,
044-309 30 62

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.