Skip to main content

Region Skåne utreder en bolagisering av Folktandvården Skåne

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2012 16:12 CEST

I samband med nästa sammanträde med vårdproduktionsberedningen, den 11 oktober, kommer den styrande Femklövern att ge Region Skånes produktionsdirektör Lars Kristensson uppdraget att utreda förutsättningarna för en bolagisering av Folktandvården Skåne.

Utredningen ska titta på förutsättningarna för att agera på en alltmer konkurrensutsatt tandvårdsmarknad som ställer krav på konkurrensneutralitet och organisatorisk effektivitet. Den ska bland annat belysa konsekvenser som rör styrning, ekonomi, upphandling, forskning och utbildning. Faktorer som kan komma att påverkas av en förändrad driftsform.

Produktionsdirektörens utredning ska presenteras i februari 2013. Om den styrande Femklövern väljer att gå vidare med bolagiseringen av Folktandvården Skåne behövs ett beslut i regionfullmäktige.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.