Skip to main content

Region Skåne utser ny regional utvecklingsdirektör

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2017 14:03 CEST

Ulrika Geeraedts

Ulrika Geeraedts blir ny regional utvecklingsdirektör och tillträder sin tjänst i september.

Ulrika Geeraedts har de senaste tio åren drivit utvecklingsfrågor i offentlig sektor bland annat som näringslivschef. Idag arbetar hon som regional utvecklingsdirektör i Region Jönköping.

- Skånes utveckling är starkt kopplad till övriga världen och för att lyckas som utvecklingsdirektör i Region Skåne måste man kunna lyssna in på förändringarna i vår omvärld och driva resultat utifrån påverkan på Skåne och hela vår verksamhet. Med en internationell bakgrund, ett starkt ledarskap och förståelse för företagarens vardag, har Ulrika rätt profil för jobbet, säger Alf Jönsson regiondirektör.

Ulrika Geeraedts är uppvuxen i Lund men har de senaste 25 åren studerat och arbetat i ett flertal länder och varit verksam inom såväl offentlig som privat verksamhet men hela tiden med fokus på utvecklingsfrågor.

- Som utvecklingsdirektör leder man ofta utvecklingen genom andra organisationer, genom att skapa broar med näringslivets aktörer och bidra till att de får rätt förutsättningar att utveckla sina verksamheter vidare. Jag ser mycket fram emot att driva detta arbete i Skåne som har en speciell plats i mitt hjärta säger Ulrika Geeraedts.

Region Skåne arbetar med regionala utvecklingsfrågor för förbättrade kommunikationer, fler framgångsrika företag, nya jobb, ett rikt kulturliv, utbildningstillfällen och minskad miljö- och klimatpåverkan.

Ulrika Geeraedts efterträder Mikael Stamming, som fyllt 65 år och därmed lämnar uppdraget som utvecklingsdirektör.

Kontakt med Ulrika Geeraedts genom presstjänsten, 044-309 39 77

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 34 500 anställda och omsätter cirka 44 miljarder kronor (2016). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.