Skip to main content

Region Skåne väljer Telia för nya nättjänster

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 07:50 CET

Region Skåne har via Kammarkollegiets ramavtal Kommunikation som tjänst avropat nya datakomtjänster för den infrastruktur som binder samman alla enheter inom Region Skånes verksamheter. Telia har fått förtroendet att leverera tjänsterna. Avtalet löper på tre år till ett värde av cirka 50 miljoner kronor.

- Vi vill markera att vi nu fått en ny infrastruktur med nya tjänster och möjligheter vad gäller kapacitet och kvalitet för att hantera våra verksamheters behov av data, tal och bildkommunikation i ett gemensamt IP baserat datanät. Därför byter vi namn från tidigare SkåNet till RSnet, vilket annars kan tyckas vara en trivial fråga, säger Region Skånes projektledare Lars Jonsson.

Region Skåne byter nu också till en ny leverantör, efter att under den senaste perioden haft ett avtal med Tele2 Sverige AB. Det nya avtalet löper på tre år med möjlighet till förlängning 1+1 år till ett värde av cirka 50 miljoner kronor.

Telia levererar tjänsterna som ingår i avtalet med ett totalansvar för installation, drift och övervakning. I detta ingår att man ska kunna hantera mycket höga krav på kapacitet och tillgänglighet, vara kostnadseffektiva och tillhandahålla ett robust nätverk med hög kvalitet och säkerhet, baserat på verksamheternas krav.

Bättre kapacitet på sjukhusen
- Den största nyttan är att vi på ett mycket kostnadseffektivt sätt får tillgång till betydligt bättre kapacitet jämfört med idag för samtliga sjukhus, får bättre möjligheter att förändra kapacitet och tillgänglighet beroende på behov, samt ge möjlighet att införa nya funktioner i nätverket i och med att ny teknik utvecklats och kan tas i bruk, säger Lars Jonsson. 

- Det finns en stor potential för IT och telekommunikation inom vården, vi är bara i början av en spännande resa med många möjligheter. Jag är därför glad över att Region Skåne väljer Telia och att vi får bidra till att utveckla sjukvården i Skåne, säger Jan Pettersson, chef för offentlig sektor, TeliaSonera Företagstjänster. 

Mer information: 
Chef för IT-Avdelningen, Lennart Wallén, 073-504 50 00 

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.