Skip to main content

Region Skåne visar budgetbalans efter novemberuppföljning

Pressmeddelande   •   Dec 27, 2013 10:53 CET

Efter novemberuppföljningen visar Region Skånes ekonomiska prognos för 2013 på ett positivt resultat på 323 miljoner kronor.

 – Genom ett intensivt arbete för att förbättra kvalitet och öka tillgängligheten går det också att klara ekonomin. Det är en historisk förändring till det positiva som skapar förutsättningar för investeringar och satsningar, kommenterar regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult (M).

Fortsatt god tillgänglighet till specialistvård

Kraven för kömiljarden, statens satsning för att öka tillgängligheten i vården, klaras i november för såväl besök (excellens) som för operation/åtgärd. Kraven har klarats nio månader av elva 2013. Totalt i år har Region Skåne hittills fått 136 miljoner kronor för kömiljarden varav drygt 9 miljoner under november månad.

– Positivt är att vi ser en förbättrad kostnadsutveckling i våra verksamheter och att effektiviseringar, framför allt inom våra sjukhusverksamheter, börjat ge resultat. Bilden bekräftas också av att vi nu ser en historiskt låg kostnadsutveckling, på 0,2 procent, hos sjukhusen och samtidigt har vi en bra tillgänglighet till specialistvården, säger Lars-Åke Rudin, ekonomidirektör i Region Skåne.

En trend som håller i sig är att sjukvårdsproduktionen, inom framför allt slutenvården, fortsätter att minska. Här syns en förskjutning från sluten vård till mer öppna vårdformer.

Kollektivresandet ökar

Skåningarna fortsätter att resa allt mer kollektivt. Resandeökning i kollektivtrafiken är drygt 3 procent. Samtidigt har Skånetrafikens kostnadsutveckling dämpats markant och resultatprognosen för 2013 visar ett positivt resultat på 170 miljoner kronor.

Nöjd-kund-index är bättre i november i år än i november 2012. Stormar och nätattacker har påverkat nöjdheten negativt och ackumulerade årsvärden förväntas hamna på ungefär samma nivå som 2012. 

Mer information

Lars-Åke Rudin 044-309 34 66
Pia Kinhult nås genom Johan Folin, femklöverns pressekreterare, 044-309 30 52


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.