Skip to main content

Region Skånes årsredovisning 2005 följer god redovisningssed

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2006 09:45 CEST

Vid regionstyrelsens behandling av årsredovisningen för år 2005 yrkade Allians för Skåne avslag på förslaget till årsredovisning. Som skäl anges bl a att årsredovisningen ”skönmålar det ekonomiska resultatet för 2005 med hjälp av redovisningstekniska knep och ekonomiskt trixande”.

Ekonomidirektör Harald Lindström kommenterar:
- Som ytterst ansvarig för den ekonomiska redovisningen i Region Skåne vill jag med kraft framföra att årsredovisningen uppfyller högt ställda krav på god redovisningssed. Jag kan uttala mig i denna fråga också i min roll som ordförande i Rådet för kommunal redovisning, som har statens uppdrag att svara för normgivning och tolkning av redovisningsprinciper för kommuner och landsting.


Bokslutet och årsredovisningen har granskats av den auktoriserade revisionsbyrån Deloitte som avlämnat rapport till Region Skånes revisorer. Enligt denna rapport ger årsredovisningen en rättvisande bild av det ekonomiska resultatet för 2005.

För ytterligare kommentarer, kontakta:
Harald Lindström, ekonomidirektör Region Skåne
tfn: 044–309 34 91