Skip to main content

Region Skånes bokslut 2010: Positivt resultat för fjärde året i rad

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2011 12:13 CET

Ett positivt resultat om 852 miljoner kronor, ökad tillgänglighet i vården och ett ökat resande i kollektivtrafiken. Det visar årets bokslut för Region Skåne. Högre skatteintäkter och måttliga kostnadsökningar är två anledningar till att regionen visar ett positivt resultat för fjärde året i rad. 

- Det är självklart med glädje som jag kan konstatera att denna majoritet har levererat överskott i fyra år. Vi har visat att gott ledarskap och otroligt bra arbete från respektive förvaltning ger resultat, säger regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult (M).

-Samtidigt vill jag också påminna om att det finns stora osäkerheter i framtiden varför det är av stor vikt att vi fortsätter att arbeta med dessa frågor. Vi har visat att vi klarar av att både satsa på verksamheten och göra den effektivare. En god ekonomi är den enskilt viktigaste komponenten för att klara av framtidens utmaningar inom sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling.

Det preliminära bokslutet för Region Skåne visar ett resultat om 852 miljoner kronor. Det egna kapitalet har förbättrats med 2 219 miljoner kronor sedan år 2006, med en oförändrad skattesats. Regionens likvida situation är god. Likviditeten uppgick till 3 888 miljoner kronor vid utgången av 2010 och täcker därmed regionens totala låneskuld till 95 procent. Årets investeringar i byggnader, utrustning och nya Pågatåg uppgår till drygt 2 200 miljoner kronor och har till största delen finansierats med egna medel.

Hälso- och sjukvården redovisar positivt resultat för andra året i rad med ett överskott som uppgår till 76 miljoner kronor. De insatser som gjorts för att öka tillgängligheten har gett gott resultat i form av kraftigt minskade vårdköer.  
Det målmedvetna arbete som bedrivits i verksamheterna med att öka tillgängligheten till vården, minska sjukskrivningarna och att aktivt arbeta med rehabilitering har inneburit att Region Skåne har fått ta del av statliga bidrag om 320 miljoner kronor under 2010.

Skånetrafiken visar för 11:e året i rad ett ökat antal resande. 2010 ökade antalet resande med 6 procent.

För mer information kontakta
Ingrid Bengtsson-Rijavec, ekonomidirektör, tel 044-309 33 91

 

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33,5 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.