Skip to main content

Region Skånes designstipendier 2011 gick till Unsworn Industries och till Din Favoritpolack

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2011 16:05 CET

Interaktionsdesign- och innovationsstudion Unsworn Industries, Framtidskikare fick på fredagseftermiddagen Region Skånes stipendium till verksam designer. Framtidskikare ger ett helt nytt perspektiv på samhällsplanering; de suddar ut gränserna mellan verklighet och fantasi. De liknar utsiktskikare, men istället för att visa det som finns visar den olika förslag på hur det kan se ut på en viss plats.

 ”För att visa hur man kan använda design som ett verktyg i en demokratiprocess och för att främja medborgardialog tilldelas Erik Sandelin och Magnus Torstensson detta stipendium, med en förhoppning om att företaget ska nå nya marknader.”

Region Skånes stipendium till nyutexaminerad designer gick till Julia Zajac för konceptet: Din Favoritpolack: dfp – eco-couture & recycles. Dfp vill förändra bilden av ekologiskt mode. Plaggen är ofta konceptuella i sitt uttryck och gränsar till konst. Allt görs i ekologiska och återvunna material.

”För ett koncept som ligger rätt i tiden och som vill förändra världen och vår syn på ekologiskt och hållbart mode. Som representant för en starkt framväxande undergroundkultur tilldelas Julia Zajac detta stipendium som ska leda till produktion av en nyskapande kollektion.”

Region Skåne delar varje år ut två designstipendier för att uppmuntra utvecklingen av god design i regionen. Bland tidigare års mottagare finns bland andra Lisa Hilland och Apokalyps Lab.

Motiveringar, bakgrund och foton på: www.skane.se/designstipendier

Skånes Arkitekturpris 2011 gick vid samma event till Refugium på Kivik Art Centre. Priset delas ut av Region Skåne i samarbete med Sveriges Arkitekter Skåne och delas lika mellan arkitekt och byggherre: ”Paviljongen och anläggningen i sin helhet med små åthävor i hög grad har berikat regionens natur- och kulturvärden och bidragit till att människor ges tillträde till en av Skånes mest natursköna platser.”
  
Motiveringar, bakgrund och foton på: www.skane.se/arkitekturpris

För mer information:

Unsworn Industries verksam designer, 073-703 82 51
Julia Zajac nyutexaminerad designer, 0722-299 708 el.  +45 50 19 33 12
Petra Gipp arkitekturpristagare 0706-62 90 95,
Kivik Art Centre byggherre gm Eva Fristedt, 0733- 900 182
Jerker Bjurnemark bitr utvecklingsdirektör, Region Skåne, ordf. i designjuryn, 044-309 33 44
Therese Andersson tf chef enheten för planeringsstrategier Region Skåne, 040-675 32 44

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument