Skip to main content

Region Skånes designstipendier gick till Unsworn och till Din Favoritpolack. Skånes Arkitekturpris gick till Refugium på Kivik Art Centre

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2011 16:03 CET

Vid 16-tiden på fredagseftermiddagen avslöjades årets pris- och stipendiemottagare vid en ceremoni i Malmö. Först ut var Region Skånes designstipendier som delades ut av regionala tillväxtnämndens ordförande Pontus Lindberg:

Stipendium till verksam designer går till interaktionsdesign- och innovationsstudion Unsworn Industries för deras Framtidskikare. En kikare som kan ta dig med in i framtiden och ge ett helt nytt perspektiv på samhällsplanering. De liknar utsiktskikare, men istället för att visa det som finns visar den olika förslag på hur det kan se ut på en viss plats.

”För att visa hur man kan använda design som ett verktyg i en demokratiprocess och för att främja medborgardialog tilldelas Erik Sandelin och Magnus Torstensson detta stipendium, med en förhoppning om att företaget ska nå nya marknader.”

”För ett koncept som ligger rätt i tiden och som vill förändra världen och vår syn på ekologiskt och hållbart mode. Som representant för en starkt framväxande undergroundkultur tilldelas Julia Zajac detta stipendium som ska leda till produktion av en nyskapande kollektion.”

Refugium på Kivik Art Centre fick ta emot Skånes Arkitekturpris 2011 från Region Skåne i samarbete med Sveriges Arkitekter Skåne. Priset delas mellan arkitekt och byggherre.

”Paviljongen och anläggningen i sin helhet har med små åthävor i hög grad berikat regionens natur- och kulturvärden och bidragit till att människor ges tillträde till en av Skånes mest natursköna platser. Paviljongens exteriör understryker känslan av närvaro genom form, ljus och ljud. …”
   

Motiveringar, bakgrund och foton på: www.skane.se/arkitekturpris, www.skane.se/designstipendier

För mer information:
Petra Gipp arkitekturpristagare 0706-62 90 95 Kivik Art Centre byggherre gm Eva Fristedt, 0733- 900 182
Unsworn Industries verksam designer 073-703 82 51
Julia Zajac nyutexaminerad designer 0722-299 708 el.  +45 50 19 33 12
Jerker Bjurnemark bitr utvecklingsdirektör, Region Skåne, ordf. i designjuryn 044-309 33 44
Therese Andersson tf chef enheten för planeringsstrategier, Region Skåne 040-675 32 44

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument