Skip to main content

Region Skånes kulturnämnd sammanträder den 11 september 2008

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 15:03 CEST

 

Tid: Torsdagen den 11 september kl. 13.00,
sammanträdet avslutas ca kl. 16.00.
Plats: Kulturhuset i Hässleholm. Dagordning

 • Justering
 • Utvärdering av Skånes Dansteater enligt Önskekvistmodellen
 • Aktuell information
 • Kulturnämndens yttrande över planeringsdirektiv 2009
 • Regional kulturpedagogisk verksamhet
 • Ofördelade statliga medel 2008
 • Firmatecknare för Medicinhistoriska Museerna
 • Studiebesök Hamburg
 • Kulturnämndens sammanträdesdagar 2009
 • Anmälan av delegationsbeslut
 • Anmälan av informationshandlingar

Länken leder till den plats på Region Skånes hemsida där dagordningen finns publicerad: dagordning och handlingar. Beslutsunderlag och handlingar publiceras, så långt det är möjligt, innan kulturnämndens sammanträde.

Utvärderingsrapporten om Skånes Dansteater läggs på nämndens bord efter en muntlig föredragning av utvärderarna. Rapporten publiceras i samband med nämndsmötet samt bifogas pressmeddelandet som skickas ut efter nämndsmötet.

För mer information kontakta:
Kulturnämndens ordförande Rolf Tufvesson (kd) tfn 0705 - 17 31 04
Kulturnämndens sekreterare Annalena Asenov tfn 0418 - 35 07 59