Skip to main content

​Region Skånes kulturnämnd sammanträder den 12 mars

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2015 11:34 CET

Pressinformation från Region Skånes kulturnämnd. Kulturnämnden sammanträder torsdagen den 12 februari 2015 mellan klockan 9.00 och cirka 12.00. Ett pressmeddelande skickas ut efter sammanträdets slut.

Dagordning

1. Justering

2. Kulturnämndens verksamhetsberättelse 2014

3. Justering av kulturnämndens delegationsordning

4. Uppföljning av intern kontrollplan 2014

5. Plan för intern kontroll 2015

6. Direktiv - utredning och förslag på Region Skånes kulturnämnds långsiktiga satsningar med inriktning på musikområdet

7. Remiss. Policy för Region Skånes internationella arbete

8. Strategi för film och rörlig bild

9. Aktuell information

10. Anmälan av delegationsbeslut

För mer information:
Dagordningen är publicerad på Region Skånes hemsida dagordning och handlingar (länk). Beslutsunderlag och handlingar publiceras, så långt det är möjligt, innan kulturnämndens sammanträde.

Kulturnämndens ordförande Torbjörn Lövendahl (S) tfn 0709-30 10 07

Kultur Skåne – Region Skånes kulturförvaltning

Kulturchef Gitte Grönfeld Wille tfn 040 – 675 33 87

Kulturnämndens sekreterare Anne-Christine Backman tfn 040 – 675 37 59

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Kulturnämnden är Region Skånes facknämnd i kulturpolitiska frågor och verkar på uppdrag av regionfullmäktige. Kulturnämnden ska verka för att Skåne har ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets som alla har möjlighet att ta del av.