Skip to main content

​Region Skånes kulturnämnd sammanträder den 5 februari

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2016 09:01 CET

Pressinformation från Region Skånes kulturnämnd. Kulturnämnden sammanträder fredagen den 5 februari 2016 mellan klockan 9.00 och cirka 12.00. Ett pressmeddelande skickas ut efter sammanträdets slut.

Dagordning

 1. Justering
 2. Konsten att samverka – en granskning av Moderna Museet Malmö
 3. Justering av verksamhetsplan och budget för 2016 (med anledning av Statens kulturrådsbeslut om det statliga bidraget till regional kulturverksamhet)
 4. Remiss. Reviderad upphandlingspolicy för Region Skåne
 5. Uppföljning av intern kontrollplan 2015
 6. Plan för intern kontroll 2016
 7. Litteraturen som konstart – kartläggning och uppdrag
 8. Remiss. Statens kulturråds delredovisning om kulturverksamheter i vissa bostadsområden
 9. Ändring av sammanträdesdagar
 10. Aktuell information
 11. Anmälan av delegationsbeslut
 12. Anmälan av informationshandlingar

För mer information:

Dagordningen är publicerad på Region Skånes hemsida dagordning och handlingar (länk). Beslutsunderlag och handlingar publiceras, så långt det är möjligt, innan kulturnämndens sammanträde.

Handlingarna i ärende 7 ”Litteraturen som konstart – kartläggning och uppdrag ” går på grund av tekniska problem inte att publicera. Underlagen bifogas pressinformationen. 

Kulturnämndens ordförande Maria Ward (S) tfn 0725-99 97 14

Kultur Skåne – Region Skånes kulturförvaltning

Kulturchef Gitte Grönfeld Wille tfn 040 – 675 33 87

Kulturnämndens sekreterare Anne-Christine Backman tfn 040 – 675 37 59

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Kulturnämnden är Region Skånes facknämnd i kulturpolitiska frågor och verkar på uppdrag av regionfullmäktige. Kulturnämnden ska verka för att Skåne har ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets som alla har möjlighet att ta del av.