Skip to main content

Region Skånes kulturpris 2016 tilldelas…

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2016 09:00 CET

Vem som får Region Skånes kulturpris på 100 000 kronor och vilken verksamhet för barn och unga som tilldelas Region Skånes kulturpalett på 100 000 kronor offentliggörs onsdagen den 30 november i Kristianstad.

Kulturpriset tilldelas en nu verksam person som i sitt konstnärliga skapande bidragit till förnyelse och utveckling av kulturlivet. Kulturpaletten tilldelas en verksamhet som framgångsrikt jobbat med kulturutveckling för, med och av barn och unga. Priset och utmärkelsen delas ut onsdagen den 30 november på Kulturparlament med Rantafej* som i år äger rum i Kristianstad.

Intervjutillfällen
Kulturnämndens ordförande, Maria Ward, och pristagarna kommer att finnas tillgängliga för intervjuer på plats mellan klockan 15.45 och 16.15 den 30 november direkt efter prisutdelningen som beräknas vara avslutad klockan 15.45.

Prisutdelning
Representanter för media är välkomna att närvara vid själva prisutdelningen på Kulturkvarteret i Kristianstad.

Tid: Onsdag den 30 november, prisutdelning pågår kl 15.15-15.45

Representanter för media bör vara på plats senast klockan 15.00

Adress: Kulturkvarteret Kristianstad.

Vilka pristagarna är offentliggörs via ett pressmeddelande som skickas ut cirka klockan 15.45 onsdagen den 30 november. Till pressmeddelandet länkas bilder på pristagarna.

Telefonnummer till pristagarna anges i pressmeddelandet som skickas ut den 30 november.

Anmälan 
För närvaro vid prisutdelningen eller för intervjuer på plats efter prisutdelningen vänligen kontakta: Jadwiga Kurowska, jadwiga.kurowska@skane.se eller per telefon 040 – 675 37 26.

Fakta om Region Skånes kulturpris
Region Skånes kulturpris ska bidra till att främja utvecklingen av kulturlivet i Skåne genom att lyfta fram och premiera enskilda individers bidrag till förnyelse och utveckling av kulturlivet genom konstnärligt skapande i vid bemärkelse. Personen ska ha anknytning till Skåne. Priset kan delas mellan högst två personer. Prissumman är 100 000 kronor. Pristagare kan nomineras av enskild person och organisation men kan inte sökas. Region Skånes kulturnämnd utser pristagaren.

För mer information om Region Skånes kulturpris samt tidigare års pristagare: Region Skånes kulturpris

Fakta om Region Skånes kulturpalett
Kulturnämnden vill med kulturpaletten premiera och stimulera kulturutveckling för, med och av barn och unga. Kulturpaletten tilldelas verksamhet inom kulturområdet i Skåne som med framgång har utvecklat sin kulturverksamhet eller delar av verksamheten för målgruppen barn och unga. Priset består av prissumman som är 100 000 kronor samt ett vandringspris i form av skulpturen Häpnad formgiven av Staffan och Enid Björklund. Prissumman ska ge mottagaren möjlighet att utveckla och/eller sprida kunskap och erfarenhet om verksamheten.

För mer information om Region Skånes kulturpalett: Region Skånes kulturpalett

* Region Skånes kulturpris och Region Skånes kulturpalett delas ut på Kulturparlament med Rantafej. Kulturparlament med Rantafej är en mötesplats för kulturaktörer och kulturpolitiker i Skåne och en del av samverkans- och samrådsprocessen med Skånes kommuner och kulturliv i kultursamverkansmodellen.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 33 500 anställda och omsätter cirka 41,8 miljarder kronor (2015). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.