Skip to main content

Region Skånes medarbetare allt bättre på vårdhygien

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2012 15:07 CEST

Region Skånes medarbetare blir allt bättre på att följa hygienrutiner och klädesregler. Det framgår av den mätning av rutiner kring vårdhygien som Sveriges kommuner och landsting har låtit genomföra. Att hygienrutiner och klädesregler följs är av största vikt för att undvika vårdrelaterade infektioner. Dessa ligger på samma nivå i Skåne som i övriga landet.

Region Skåne följer riksgenomsnittet avseende andelen vårdrelaterade infektioner. Precis som i övriga landet ser man en liten nedåtgående tendens sedan mätningarna började, men något trendbrott går det ännu inte tala om. Det framgår av en mätning som Sveriges kommuner och landsting låtit genomföra. Mätningarna har lett till ökad kunskap om att det är många patienter som drabbas av vårdrelaterade infektioner och flera förbättringsprojekt har påbörjats för att minska dessa.

Resultaten allt bättre i Skåne
Även följsamhet till klädesregler och rutiner kring basal hygien har mätts. På samtliga uppmätta områden som ingår i den undersökningen når Region Skåne ett bättre resultat i denna mätning jämfört med den föregående. Sju olika moment mäts och 75 procent av medarbetarna följde basala hygienrutiner och klädesregler helt korrekt. Det är 7 procent bättre än riksgenomsnittet och en ökning med 5 procent jämfört med föregående mätning.

Det som fortfarande inte görs i tillräcklig omfattning är framför allt momentet att spritavtvätta händerna före användning av handskar.
– Att följa reglerna har nu blivit en självklarhet för de flesta medarbetare vilket är mycket glädjande och inte minst viktigt för att kunna förbättra patientsäkerhetskulturen generellt i sjukvården, säger Region Skånes chefläkare Åsa Hallgårde. 

Fakta om mätningarna
I Skåne har cirka 4300 medarbetare, allt från läkare och barnmorskor till tandhygienister och vårdbiträden, ingått i studien om följsamhet till basala hygienrutiner och klädesregler. Det är fjärde gången som undersökningen genomförs.
Förekomsten av vårdrelaterade infektioner mäts för nionde gången.

För mer information:
Åsa Hallgårde, regional chefläkare. Tel.nr: 040-675 33 43

 

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.