Skip to main content

Region Skånes politiker på sommarturné

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2013 10:00 CEST

Hur styrs Region Skåne och vad ansvarar egentligen Region Skåne för? Har du funderat på hur du som medborgare kan öka ditt inflytande över din vård? Varför är det mer eller mindre viktigt för Skåningarna att välja vård? Vilka nya kontakt-möjligheter för att diskutera din vård kan du tänka dig? Dessa och många andra frågor vill politikerna samtala med skåningarna om under sommarturnén.

Beredningarna för medborgardialog (BMD) besöker varje år festivaler, karnevaler och marknader i Skånes alla hörn under sommarmånaderna. Syftet med besöken är att skapa bra möten på arenor, där ett stort antal medborgare rör sig. Erfarenheter från tidigare dialogtillfällen är mycket goda, med många som tar sig tid för att samtala med politikerna om frågor som engagerar dem.

I sommar har Region Skånes beredningar för medborgardialog dels fokus på skåningarnas syn på framtidens hälso- och sjukvård, dels vilka synpunkter som finns på den verksamhet och det ansvar som Region Skånes förtroendevalda har.

Beredningen i Nordöstra Skåne besöker Hörby och Broby marknad
Hörby marknad är ett välbesökt evenemang och inleder de skånska marknadsveckorna den 3-4 juli. Broby marknad är en ny arena för beredningen i nordost, som beredningen besöker den 7 september.

Beredningen i Nordvästra Skåne besöker Landskronakarnevalen
Landskronakarnevalen är ett årligt arrangemang som lockar ungefär 400 000 besökare. Landskrona firar i år 600-årsjubileum och därför är karnevalen utökad till nio dagars festligheter. Beredningen i nordväst besöker karnevalen 5-7 juli.

Beredningen i Sydöstra Skåne besöker Krämarmarknad i Simrishamn
I år prövar beredningen en ny arena med många besökare i sydöstra Skåne, nämligen Krämarmarknaden i Simrishamn den 25-27 juli.

Beredningen i Sydvästra Skåne besöker Malmöfestivalen
Malmöfestivalen är ett stort arrangemang som årligen under åtta dagar under augusti lockar 1,4 miljoner besökare från hela Öresundsregionen. Festivalen pågår den 16-23 augusti.

För mer information:

Johan Lidmark, tf enhetschef vid enheten för demokratiutveckling, Region Skåne. Tel: 044- 309 30 62

Bo Thunell, ordförande i beredningen för medborgardialog i nordöstra Skåne. Tel: 044-309 32 85, 0705-34 43 45

Marie Holmstedt, ordförande i beredningen för medborgardialog i nordvästra Skåne. Tel: 0768-93 09 87

Karin Olsson Lindström, ordförande i beredningen för medborgardialog i sydöstra Skåne. Tel: 044-309 334 04, 0705-13 34 04

Rickard Wendel, ordförande i beredningen för medborgardialog i sydvästra Skåne. Tel: 070-768 07 07


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.