Skip to main content

Region Skånes regiondirektör Sören Olofsson slutar

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2011 11:00 CET

Vid årsskiftet kommer regiondirektör Sören Olofsson att sluta i Region Skåne för att gå vidare till andra uppdrag.

- Vi skiljs som vänner och den politiska ledningen är tacksamma för hans gedigna insatser att inte minst lägga en god grund för framtidens hälso- och sjukvård i Skåne. Sören Olofsson har unika erfarenheter, nätverk och kunskaper och han har ypperliga förutsättningar att fortsätta med uppdrag, säger regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult (M).

Sören Olofsson tillträdde som regiondirektör i Region Skåne 2007. Han var dessförinnan landstingsdirektör i Stockholms läns landsting mellan 2002 och 2006.

-Jag är stolt över mina år som regiondirektör i Region Skåne och vad jag har varit med om att utveckla. Inte minst att vi har fått en god ordning på vår ekonomi, säger regiondirektör Sören Olofsson i en kommentar och tillägger:

-Efter att ha arbetat som landstings- och regiondirektör under det senaste decenniet ser jag nu fram emot att få äga min egen kalender.

Rekrytering av ny regiondirektör kommer att påbörjas inom kort och ska ske genom ett öppet rekryteringsförfarande. Från den 1 januari 2012 är ekonomidirektör Ingrid Bengtsson-Rijavec tf regiondirektör. Hon har tidigare bland annat arbetat på Finansdepartementet.

För mer information:
Pia Kinhult (M), regionstyrelsens ordförande, 044-309 31 29
Sören Olofsson, regiondirektör, 044-309 34 60

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.